Ta grep for næringslivet

07.11.2008
Til tross for usikkerheten i finansmarkedet et er ingen tvil om at store deler av norsk næringsliv går veldig godt. Mye av dette er relatert til petroleumssektoren eller leverandørindustrien. Høye oljepriser medfører at også staten blir tilført ekstrainntekter man i utganspunktet ikke hadde regnet med.
Til tross for usikkerheten i finansmarkedet et er ingen tvil om at store deler av norsk næringsliv går veldig godt. Mye av dette er relatert til petroleumssektoren eller leverandørindustrien. Høye oljepriser medfører at også staten blir tilført ekstrainntekter man i utganspunktet ikke hadde regnet med.

I en slik situasjon opplever vi i stor grad at det politiske Norge opptrer tilbakelent og passivt. De færreste bryr seg om hva vi skal leve av når olje- og gasseventyret er over. Det kan være for sent å våkne opp en dag å oppdage at oljeinntektene er borte samtidig som man ikke har lagt forholdene til rette for annen type næringsliv.

Investeringer i industri- og næringsvirksomhet krever ofte langsiktig tenkning og vi må derfor legge forholdene til rette med langsiktige og forutsigbare rammebetingelser for å sikre at større deler av verdiskapingen blir i Norge. Vi har aldri før hatt så store muligheter til å legge forholden til rette som vi har nå. Våre enorme inntekter bør i langt større grad brukes til både kompetanseutvikling og investeringer i infrastruktur. Vi har også muligheten til å tilpasse skattesystemet slik at det stimulerer til økt verdiskaping.

Det nylig fremlagte statsbudsjett viser at Stoltenberg-regjeringen dessverre ikke har skjønt dette. Ferske løfter om å bruke flere tilalls milliarder til veisektoren er kokt ned til en økning på 1,6 milliarder. Denne økningen som riktignok er på 10% ledsages av en økning i bompengebruk på over 20% . Negative skattegrep og signaler fra finansministeren om å øke både skatter og avgifter dersom hun skulle bli sittende i statsrådsstolen, sender et dårlig signal til både innbyggere og næringsliv og viser at hun ikke vil ta grep for å legge til rette for økt verdiskaping.

Også i vårt distrikt går store deler av næringslivet så det griner. Innen den petromaritime næringsklynge er oppdragsmengden stor og det lokale næringslivet har bygget opp stor kompetanse gjennom flere tiår. Men det hersker fortsatt stor usikkerhet om hva som vil skje ved Hydros aluminiumsverk på Karmøy etter at man legger ned det gamle Søderberganlegget. Store mengder kraft til konkurransedyktig pris må til dersom de skal finne det lønnsomt å investere. Muligheten til å beholde sine egne kraftverk i fremtiden vil også klart påvirke beslutningsprosessen.

Heller ikke her har regjeringen vist imøtekommenhet og handlekraft. Løftene om å innføre et nytt industrikraftregime er avslørt som en bløff og nå nektes også industrien å eie egne kraftverk. I begge disse spørsmål opptrer regjeringen og regjeringspartiene som om de aktivt ønsker å presse denne type industri ut av landet, og viser at de ikke er i stand til å ta de grep som er nødvendige for å sikre næringslivet konkurransedyktige rammebetingelser.

Øyvind Vaksdal
Stortingsrepresentant (FrP)
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland