Tavle bedre enn prosjekt

04.11.2010
En ny undersøkelse viser at tradisjonelle undervisningsmetoder der læreren bruker tavle og hjelper hver enkelt elev, gir best læringsresultat.

Tradisjonelle undervisningsmetoder gir dermed bedre effekt enn elevstyrt undervisning, skriver Aftenposten.

Såkalte elevstyrte modeller som gruppearbeid, prosjektarbeid og praktiske oppgaver kombinert med utstrakt bruk av evalueringer slo negativt ut.

Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU STEP) har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet undersøkt hvilke faktorer som er positive og negative for resultatene til norske skoleelever.

– Satt på spissen er det en sammenligning av tradisjonelle og moderne undervisningsformer, og der synes det som de tradisjonelle har størst positiv betydning for elevenes prestasjoner, sier forsker Vibeke Opheim.

Les mer her:
http://www.tu.no/jobb/article266196.ece
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland