Teknologisamarbeid med Kjeller

24.09.2010
Rogaland Ressurssenter har, sammen med Ipark AS i Stavanger og Campus Kjeller AS på Kjeller utenfor Lillestrøm, tatt initiativ til et prosjekt hvor formålet er å koble industribedrifter fra Rogaland med forskningsmiljøer tilknyttet Campus Kjeller.

På Kjeller utenfor Lillestrøm er det flere store forskningsinstitusjoner hvor ny teknologi oppstår. FFI, IFE, NIVA, NILU, NORSAR og mat/bio-miljøet på Ås huser flere tusen forskere. Innen områder som for eksempel energi, miljøteknologi og mat kan det være flere naturlige koblinger med industrien i Rogaland, heter det i en pressemelding fra Rogaland Ressurssenter på Avaldsnes.
Tanken med prosjektet er å knytte parter sammen som vil tjene på å samarbeide – og at det slik oppstår grunnlag for mer nyskaping, og at den beste teknologien tas i bruk i Rogaland.
Forprosjektet varer frem til nyttår og mottar støtte fra Rogaland fylkeskommune. Ved positive resultater ønsker vi å utvide initiativet gjennom et hovedprosjekt.
For mer informasjon ta kontakt med innleid prosjektleder fra Rogaland Ressurssenter AS, Kjell Larsen på kjell.larsen@rrs.no
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland