Tilbud til etablerere

28.01.2009
Haugaland Vekst arbeider for tiden med å etablere et utvidet system for oppfølging av etablerere i eierkommunene.

I dette ligger veiledning, kursing og tilbud om oppfølging. I dag gjennomføres det møter med etablererne der de i dialog med Haugaland Vekst blir gjort oppmerksomme på grunnleggende arbeid som må være på plass før de kan starte opp.

I tillegg driver Haugaland Vekst Start Opp kurs, der etablererne får en kort innføring om formelle krav som stilles til nyetablerere.

For å forbedre dette tilbudet har Haugaland Vekst, sammen med Rogaland Ressurssenter, sendt tilbud til Skape.no som er fylkets satsing mot etablerere. Gjennom dette vil etablererne i Nord-Rogaland få tilbud om introduksjonskurs, tematiske kurser, bedriftsrådgivning, nettverksgrupper, med mer.
Det arbeides også for å få i gang et opplegg for nettbasert læring. Dersom vi blir Nord-Rogalands partner i Skape.no, vil vi kunne tilby våre etablerere et godt verktøy som forbereder dem best mulig på de utfordringene de vil møte i denne forbindelse.

http://www.skape.no
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland