Tomme kornlagre en trussel

31.05.2010
I takt med nedbyggingen av norsk landbruk har den viktige debatten om norsk matberedskap svunnet hen. Nå blusser den opp igjen - heldigvis. Vulkanutbruddet på Island har fått oss til å tenke oss om.
I takt med nedbyggingen av norsk landbruk har den viktige debatten om norsk matberedskap svunnet hen. Nå blusser den opp igjen - heldigvis. Vulkanutbruddet på Island har fått oss til å tenke oss om.

Jeg husker jeg stusset da kornlagrene i Oslo ble utfaset og omgjort til studentboliger for noen år siden. Med Tsjernobyl-ulykken i friskt minne var scenariet åpenbart; hva hvis det skjer en voldsom naturkatastrofe, hvordan kan vi være sikre på at vi får importert den kornmengden vi har bruk for?
Men tankegangen var gammeldags. Vi vil alltid klare oss, var omkvedet.
Så våkner vulkanene på Island og setter fyr på debatten igjen. I Aftenposten forleden uttrykte professor i geologi, Atle Nesje, forbauselse over at myndighetene ikke prioriterer et beredskapslager med minst ett års forbruk av korn.
–Hvis Katla begynner å røre på seg, er Tambora-utbruddet i Indonesia i 1815 det mest nærliggende eksempel. Da falt sommertemperaturen året etter med 2–3 grader, og 1816 er blitt kjent som «året uten sommer». Et slikt utbrudd vil påvirke norsk kornproduksjon, sa geologiprofessoren.
Tanken om å ha korn i beredskap førte til kornloven av 1928. Siloene ble fylt opp. På slutten av 90-tallet ble de bygget ned, for å bli helt utfaset i 2003.
De eneste kornreservene vi har i dag, er kornet på lager hos møllene og kornhandlerne. Rett etter innhøsting er avlingen på omtrent 1,2 millioner tonn på lager. Rett før innhøsting påfølgende år er lagrene tomme.
Sps Per Olaf Lundteigen er også bekymret. Han peker på at økt import og små nasjonale kornlagre er svært dårlig kombinasjon.
–Da beredskapslagrene ble lagt ned, var tankegangen at dette er gammeldags. Men det er viktigere for et land å ha beredskapslager for mat enn å ha et forsvar, sier Lundteigen.
Adm. direktør Lars Fredrik Stuve i Norsk Felleskjøp har kjempet for å få tilbake kornlagrene i et tiår.
–Vi har en tendens til å tenke at vi er så rike at vi alltids kan komme ut av en krise ved å kjøpe korn på verdensmarkedet. Men når det blir knapphet, vil alle prioritere å brødfø sitt eget folk. Vi driver med risikosport når vi ikke har kornlagre, sier Stuve.
Det må ofte en katastrofe til for å få folk til å våkne. Vulkanutbruddet på Island kan være det vi trenger for å få fylt opp kornlagrene her i landet, slik at vi er i stand til å forsyne oss selv i en krisesituasjon.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland