Tydelig bevegelse i riktig retning

05.10.2020
Her er de siste tallene fra NAV
Nå er det 7 måneder. siden Koronatiltakene begynte å sette sitt sterke preg på arbeidsmarkedet. I NAV-rapporten fra september ser vi god nedgang i ledigheten i alle kommuner i Nord-Rogaland. Leder i NAV-Marked Nord Rogaland, Elisabeth Lie Nilsen, kommenterer tallene.

Tydelig bevegelse i riktig retning


Hvis vi først ser på de helt ledige – så har alle kommuner en god nedgang denne mnd. utenom Utsira, som har svært små tall. Haugesund ligger fortsatt øverst med 3.9% helt ledige, mens Utsira ligger på fylkessnittet denne mnd. med 3,8%. Den nest største nedgangen har vi i Karmøy, hvor ledigheten falt med hele 0,9 prosentpoeng til 2,9% helt ledige. Etter dem kommer Tysvær og Vindafjord som nå begge har 2,7%. Nederst finner vi Sauda med 1,8%, Suldal med 1,7% og Bokn som hadde størst nedgang til 0,9% helt ledige arbeidssøkere.

-Antallet delvis ledige denne måneden er omtrent likt som forrige måned. Denne mengden utgjør fortsatt nesten like stor del av ledigheten som de helt ledige. I Nord-Rogaland har vi i sum 1773 helt ledige og så har vi i sum 1451 delvis ledige. Hvis vi ser på for eksempel Sauda så har de akkurat 50/50 mellom helt ledige og delvis ledige, mens de på Bokn har flere delvis ledige enn helt ledige. Så de delvis ledige utgjør en betydelig andel av ledigheten fortsatt, sier Lie Nilsen.

 

Sted Helt ledige Tiltak Delvis ledige Brutto ledige Alle ledige

Andel helt

ledige
Andel tiltak Andel brutto

Andel

Delvis
Andel alle ledige
Haugesund 746 79 607 825 1432 3,9% 0,4% 4,3% 3,1% 7,4%
Rogaland 9759 836 7138 10595 17733 3,8% 0,3% 4,1% 2,8% 6,9%
Utsira 4 * * * 4 3,8% * * * *
Karmøy 620 42 545 662 1207 2,9% 0,2% 3,1% 2,6% 5,7%
Tysvær 154 26 134 180 314 2,7% 0,4% 3,1% 2,3% 5,4%
Vindafjord 130 15 87 145 232 2,7% 0,3% 3,0% 1,8% 4,8%
Sauda 41 * 41 * 82 1,8% * * 1,8% 3,6%
Suldal 34 * 24 * 58 1,7% * * 1,2% 2,9%
Bokn 9 * 13 * 22 0,9% * * 2,9% 3,8%

*Tallene er så lave at de ikke oppgis av personvernhensyn

 

-I sum i Nord-Rogaland har ledigheten da gått ned med 358 personer denne måneden. Noe som er en tydelig bevegelse i riktig retning, sier Lie Nilsen om nedgangen.

Varsel om nedbemanninger


NAV Marked Nord-Rogaland har mottatt kun 2 større varsel om permitteringer som i sum omfatter 28 personer. Begge fra Bygg og anlegg.

-Vi har også mottatt noen få mindre varsel men disse omfatter i sum kun 7 personer. Dette vurderer jeg som ett lavt antall varsel selv om vi hadde vært i normal situasjon. Så foreløpig så er dette ett positivt trekk. Men de neste månedene vil bli veldig spennende med tanke på om flere permitteringer også nå går over i oppsigelser. Vi følger denne utviklingen tett, sier Lie Nilsen.

Utlyste stillinger


Mens Rogaland som helhet  har en nedgang på 19% i utlyste stillinger (3311), så har Nord-Rogaland en økning på 6% utlyste stillinger (688). Flest utlyste stillinger har vi innen helse, pleie og omsorg (169), Bygg og anlegg (119) og Ingeniør- og IKT-fag (77). Det er også gledelig at det lyses ut økt mengde innen servicefag (60).

-Det er altså en god del stillinger å søke på – men - det er en del mismatch mellom bransjene her. Det er for eksempel ikke mange ledige personer som matcher de ledige stillingene innen helse eller IT – og her er det heller ikke så mange raske løsninger utover å ta utdanningsløp. Men på alle områder ønsker vi å gå i samarbeid med de arbeidsgiverne som trenger arbeidskraft, for å se om vi kan bistå med løsninger sammen med dem, sier Lie Nilsen.

-Så selv om summen av alle ledige fortsatt er høy med for eksempel 7,4% i Haugesund, så har vi god nedgang i ledigheten, få varsel om nedbemanning og bra med utlyste stillinger denne måneden, konkluderer hun.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland