Utfordrer Svendsen om regionsamarbeid

06.05.2010
Gruppeleder i Karmøy FrP, Einar Endresen, utfordrer ordfører Kjell Arvid Svendsen (bildet) til å svare på om han vil ta initiativ til å innlede samtaler om økt næringssamarbeid i regionen.

Bakgrunnen er ønsket fra næringslivet om et tettere samarbeid mellom kommunene i Haugesundregionen og det omdømme Karmøy har fått som en kommune som er seg selv nærmest.

Her er ordlyden i interpellasjonen som ordførerer må svare på i kommunestyret 11.mai:


"På kick-off møtet som ble avholdt på Park Inn Airport Hotell torsdag 25.mars i år i regi av ordfører og rådmann fremkom det nok en gang ønsker fra næringslivet om et tettere samarbeid mellom kommunene i Haugesundsregionen. Spesielt mellom de mest folkerike kommunene Karmøy og Haugesund.

Nok en gang ble det reist spørsmål om hvorfor Karmøy kommune ikke er med i Haugaland Vekst AS som er en samarbeidsorganisasjon innen næringsutvikling for kommunene i vår region. Kommunene Haugesund, Bokn, Tysvær, Utsira, Vindafjord, samt Rogaland Fylkeskommune er aktørene i dagens Haugaland Vekst.
Disse aktørene hadde sitt ”kick-off møte” for å lage sine næringsplaner 18. mars i år, nøyaktig ei uke før Karmøys eget kick-off møte”.

I diverse medieoppslag i ettertid har det blitt fokusert på hvilke fordeler en samlet region kunne ha hatt innen næringsutvikling – kontra dagens situasjon hvor Karmøy kommune i manges øyne fremstår som en ”einstøing som er seg selv nærmest”.

Er ordføreren fornøyd med at Karmøy kommune har fått et slikt omdømme? Vil ordføreren nå ta et initiativ for å oppta forhandlinger med Haugaland Vekst om å få kommunen innlemmet i selskapet, slik at Haugesundsregionen kan fremstå som en solid enhet i den vestlandske næringsutviklingen, i konkurransen mot regionene nær Bergen og Stavanger?


Einar Endresen
Gruppeleder
Karmøy FrP
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland