Utfordrer Vestlandets omstillingsevne

28.09.2010
Olje og gassindustrien gjør at Vestlandet står overfor en særlig utfordring når den norske økonomien skal utvikle seg. Klarer ikke olje- og gassindustrien på Vestlandet å omstille seg, står vi i fare for å få stor regional ubalanse i fremtiden, mener professor Victor Norman.

NHH-professoren mener konkurransen fra Asia og Sør-Amerika lenge har vist behovet for mer kunnskapsbaert økonomi uten at vi har klart å følge opp. Det vil bli en stor utfordring fremover, spesielt for regionene, mener han.

- Det er lav vekst i kunnskapsbaserte næringer og lav produktivitet for høyt utdannet arbeidskraft, sier Norman.

- For Norges vedkommende har problemene i tillegg en regional dimensjon, i og med at mye av det tradisjonelle, konkurranseutsatte næringslivet ligger langs kysten mens ny kunnskapsbasert virksomhet i stor grad er lokalisert til Oslofjord-området. Får vi ikke til omstilling i regionene utenfor Oslo, er det derfor fare for betydelige regionale ubalanser fremover, sier professor Victor Norman til Stavanger Aftenblad.

Les mer her:
http://www.aftenbladet.no/energi/1267100/-_Naeringslivet_i_vest_maa_omstilles_mest.html
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland