Utfordringer i kø

25.09.2008
Vi skriver 29. august 2008 og magasinet Jobb & Næring er på gata; et samarbeidsprosjekt mellom Haugesundregionens Næringsforening (HN)og DHR Reklame.
Vi skriver 29. august 2008 og magasinet Jobb & Næring er på gata; et samarbeidsprosjekt mellom Haugesundregionens Næringsforening (HN)og DHR Reklame.

Vi tar mål av oss til å lage et magasin som tar næringslivet og arbeidsmarkedet i regionen på pulsen. Et magasin som setter søkelys på spennende mennesker, problemstillinger, utfordringer og jobbmuligheter og som kan gi deg som leser en mulighet til å bli litt mer kjent med det mangslungne arbeids- og bedriftsmarkedet som finnes i denne regionen.
Det er faktisk det vi lever av. Derfor er vi i HN opptatt av at alle, fra enkeltmannsforetak til store bedrifter, skal få best mulige vekstvilkår, slik at vi skal kunne fortsette den positive utviklingen regionen nå er inne i.
Det skjer mye på Haugalandet. De aller fleste bedriftene har gode tider, selv om byggebransjen nå merker en sviktende investeringsvilje både i privat og offentlig sektor.
Vi har i øyeblikket et par tusen polakker i jobb rundt omkring i distriktet, og de bidrar i høyeste grad til å holde hjulene i gang. Men den rekrutteringskampanjen som ble startet i vår og som snart skal gjøre strandhogg i Bergen og Stavanger viser at det er nødvendig å være offensiv for å skaffe kvalifisert arbeidskraft i regionen.
Skal vi konkurrere om arbeidskraften, er regionens omdømme en kritisk faktor. Den attraktivitetsundersøkelsen som Telemarksforskning er i ferd med å utarbeide for NHO og som media har omtalt denne uka, gir grunn til ettertanke for oss på Haugalandet. Vi havner på 71. plass blant 83 næringsregioner i landet hva attraktivitet angår. Ryfylke er på 50. plass, Hardanger nr. 60 og Sunnhordland nr. 65.
Østlandsregionene scorer høyest i denne undersøkelsen og Nord Norge kommer dårligst ut.
Nå er det andre undersøkelser som viser mer positive resultater, men det er ikke til å trekke i tvil at vi har en profileringsjobb å gjøre.
Gode kommunikasjoner og tilgang på arbeidsplasser er elementer som veier tungt i slike attraktivitetsundersøkelser.
I så måte har vi i skrivende stund en del utfordringer her i regionen. Kampen for å kunne gi Hydro-konsernet forutsigbare og konkurransedyktige kraftkontrakter, slik at konsernet kan investere milliarder i et nytt aluminiumverk på Karmøy, er langt fra over. Den er viktig for regionen og for de rundt 600 ansatte som kan komme til å miste jobben, dersom K6 ikke blir bygget ut.
Faren for at Haugesund Lufthavn Karmøy mister sin rabattordning for utenlandsflygninger og Fjord Lines beslutning om å droppe Haugesund som anløpshavn for Danmarks-båten gir også grunn til bekymring. Spørsmålet om å droppe lufthavnrabatten fra 1.januar 2009 skal ut på høring, og vi skal sammen med lokalpolitikere og samarbeidspartnere forsøke å snekre sammen en argumentrekke som forhåpentligvis kan få gjennomslag i departementet og regjeringskvartalet.
Å kunne komme seg ut i verden fra vår egen region med fly og båt, betyr mye for både fastboende og tilflyttere. Ikke bare for fornøyelsesreiser, men også for næringslivet. Ryanair-rutene og Widerøes København-rute benyttes flittig i business-sammenheng, og gir oss en helt annen fleksibilitet enn om vi må dra til Bergen/Stavanger eller Oslo for å kunne komme oss utenfor landegrensene.
Som dere skjønner; utfordringene er mange. For Haugesundregionen skal opp og fram!
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland