Vaksdal spør om losplikten

15.06.2010
FrPs stortingsrepresent Øyvind Vaksdal vil ha fiskeri- og kystministerens vurdering av forslaget til skjerpet losplikt. Vaksdal viser til at forlaget kan få store konsekvenser for distriktene.

Her er ordlyden i spørsmålet til ministeren:


Har fiskeri- og kystministeren vurdert de utilsiktede virkninger en skjerpet losplikt kan få med eksempelvis å tvinge transport av farlig last fra skip over til biltransport, og hvilke eventuelle grep vil statsråden ta for å motvirke en slik utvikling?

Begrunnelse:

På mitt spørsmål Dokument nr. 15:1325 om hyppig losplikt og høye infrastrukturgebyr svarer statsråden at forslaget til endringer er vurdert å medføre en samlet reduksjon i den lospliktige trafikken med i overkant av 10 prosent, og en anslagsvis reduksjon i de årlige kostnadene med ca. 29 millioner kroner.

For skip som fører farlig last eller som har fremdrift basert på gass kan det likevel se ut som om forslaget medfører en innskjerping av losplikten. Dersom jeg tolker forslaget riktig skal disse ha los ombord i alle lospliktige farleder og kan således ikke benytte seg av farledsbevisordningen. Dette til tross for at navigatøren i mange tilfeller er kjent med leden minst like godt som losen.

En slik innskjerping vil medføre kostnadsøkninger som igjen kan få følger for transport av eksempelvis oljeprodukter, kjemikalier og gass og negativt påvirke den miljøvennlige satsingen på skip med gassdrift.

Resultatet av dette kan i verste fall bli at transporten av såkalt farlig last kan bli tvunget over fra kjøl til transport med bil på land.Øyvind Vaksdal
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland