Vedfyring i renere ovner

09.11.2010
I 2009 ble det brent nesten like mye ved i ovner med ny teknologi som i ovner med gammel teknologi. Det samlede vedforbruket i fjor var 6 prosent høyere enn i 2008, mens utslipp av svevestøv fra vedfyring kun har økt med 2 prosent, melder SSB.

I 2009 hadde 44 prosent, eller rundt 550 000 av husholdningene i Norge, ovner med ny teknologi. Sett i forhold til 2005 har antall boliger med nye ovner økt med 41 prosent.

Ovner med ny teknologi er mer energieffektive enn ovner med gammel teknologi, og de slipper ut mindre svevestøv.

Les mer her:
http://www.ssb.no/vis/magasinet/miljo/art-2010-11-09-01.html
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland