Vegvesenet stiller klimakrav

19.11.2019
Det er store klimagassutslipp (CO2) knyttet til bygging av nye veianlegg i Norge. Her det planlagte Rogfast-prosjektet. (Ill. Statens Vegvesen)
Vegvesenet kommer til å stille klimakrav til utslippstung entreprenørbransje
– Innkjøpene til en stor aktør som Statens vegvesen kan bidra til store endringer i markedet. Klimatiltak er en viktig del av vårt samfunnsansvar, og offentlige innkjøp er en virkningsfull måte å få til omstilling og samfunnsendring, sier senioringeniør Bjørn Wang i Statens vegvesen til Bygg.no. Store veiprosjekter er langstrakte anlegg som krever sprenging, masseflytting, bygging av bruer og tunneler, og store mengder stål og betong. På et typisk anlegg vil rundt en tredjedel av klimagassutslippene komme fra bruk av diesel i anleggsmaskiner og transport av materialer og masser, mens to tredeler av utslippene kommer fra produksjon av materialene som benyttes, som for eksempel betong, stål og asfalt. Bonus for klimavennlige materialer
– I dag stiller vi krav om miljødeklarasjoner (EPD) for de store klimagassdriverne betong, stål og asfalt i alle kontrakter. I flere klimapiloter legger vi nå til rette for å gi bonus knyttet til CO2 for bruk av materialer som er dokumentert med EPD, forteller Bjørn Wang.

I disse kontraktene blir det tatt hensyn til utslipp av CO2 i tillegg til pris. Eksempelvis beregnes gjennomsnittlig klimagassutslipp pr. tonn asfalt ut fra leverte EPDer fra tilbyderne. De får så et fradrag eller påslag pr. tonn asfalt, og summen trekkes fra eller legges til konkurransesummen på kontrakten. Den entreprenøren som da har lavest konkurransesum vinner anbudet.


– Erfaringene fra disse pilotene blir viktige å ta med videre inn i arbeidet med kontrakter. På sikt er bonus og krav også aktuelt for utslippsfritt anleggsutstyr, sier Wang.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland