Veien til Bergen- hvor skal den gå?

28.05.2010
I løpet av året får vi vite hvor veien til Bergen skal gå. Nå starter konsekvensutgredningen av Hordfast, og prosjektgruppen kommer høyst sannsynlig til å foreslå et av flere alternativer for en ferjefri forbindelse mellom Sunnhordland og Bergens-halvøya.

Mens Rogfast allerede er vel plassert i Norsk Transportplan, er Hordfast ennå ikke på plass i det nasjonale veikartet. Men målet er å få prosjektet inn i NTP fra 2014. Byggestart vil ventelig ikke kunne skje før nærmere 2020. Framdriften avhenger en av om man kan enes om det beste alternativet til trase.
Næringslivet i Hordaland, representert ved NHO Hordaland og Bergen Næringsråd, går for det indre alternativet- bru over Langenuen fra Stord til Tysnes og vei over Fusa, som endrer opp i nåværende E39 et stykke nord for Os.

Etter at Rogfast kom med i Nasjonal Transportplan, er denne biten, det såkalte Hordfast-
prosjektet, det som gjenstår før det går an å reise ferjefritt mellom Stavanger og Bergen
Ifølge overingeniør Per Einar Lædre i Statens vegvesen er planen å være ferdig med arbeidet
innen årsskiftet.
– Da skal vi ha mer håndfaste tall på bordet, slik at vi kan vurdere ulike løsninger og hvor lønnsomme de er for samfunnet, opplyser Ledre.

Les mer her:
http://redir.opoint.com/?url=http://paper.opoint.com/%3Fid_site=12341%26id_article=155964%26code=143&OpointData=dd2558fcd659a326f067bd9272aed3c4JmlkX3NpdGU9MTIzNDEmaWRfYXJ0aWNsZT0xNTU5NjQmaWRfdXNlcj01MjUwJmlkX2FwcGxpY2F0aW9uPTEwMDAzODYmaWRfcGFydG5lcj0xJmxhbmc9bm8mbW9uPTEmbWF0Y2hlcz0iU3RhdGVucyB2ZWd2ZXNlbiI0ICJTdGF2YW5nZXIiNSAiRTM5IjYgIkJlcmdlbiI3ICJ2ZXN0bGFuZGV0IjIxICJTdG9yZCIyNSAiRmVyamVmcml0dCIxMjEgIlJvZ2Zhc3QiMTIyICJqZXJuYmFuZXR1bm5lbCIxMjM=

Her hele Hordfast-rapporten:
http://helenorge.nho.no/getfile.php/filer%20og%20vedlegg/Hordfast_130607_trykk-1_3.pdf
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland