Veier og tall

09.06.2009
45% mer eller 100 milliarder. Det går for det samme. Det er MYE uansett.
45% mer eller 100 milliarder. Det går for det samme. Det er MYE uansett.

Ryfast og Rogfast. Og ikke minst RV 13 og E 134. Navn og begreper som har festet seg hos Rogalendingen. I tillegg selvsagt NTP.
Både næringsforeningen i Stavanger og i Haugesund er fornøyd med at de kanskje kan slå sammen sine pjalter om ikke altfor mange år. Når tunnelen mellom Haugalandet og Jæren, Rogfast, endelig kan bli en realitet. Dette betyr næringsutvikling i vid forstand.

Ryfast, fastlandsforbindelsen til Ryfylke har vi mast om i mange år. Jeg husker hvordan alle kommunene fra Forsand til Sauda ble med i en pakkeløsning der ”hovedpakken” var, og er Ryfast. Men det har vært mange skjær i sjøen. Kostnadene har økt og de tekniske kravene til tunnelen har vært strenge. Likevel har en klart å holde fast målet. Nå er det igjen opp til kommunene i sammen med fylkeskommunen og sluttføre denne prosessen. NTP’en har gitt de positive signalene som trengs.

E134 er hovedpulsåra for Haugalandskommunene. Den strekker seg fra Haugesund til Drammen. Den knytter kommunene og næringslivet sammen. I NTP ligger det viktige utbedringsprosjekter på E 134 som gjør denne veien ennå viktige for oss. Men tenk, når avstanden fra Stavanger og Haugesund blir kortere, ja da blir E 134 enda viktigere også for Nord- Jæren.

RV 13 er i mine øyne en veldig viktig indre stamvei. Den strekker seg fra Jæren i sør, gjennom Ryfylke, Hardanger og går helt til Førde i Sundfjord. Som alle skjønner knytter denne veien kommunene og næringslivet sammen i indre strøk. Husk også at store deler av denne strekningen i tillegg er Nasjonal turistvei. For en opplevelse!
Vi vet gjennom rapporter som er utarbeidet at utbedring av denne veistrekningen har utrolig stor verdi for de kommunene som er knyttet til veien. Selvsagt betyr den mye for næringslivet som igjen betyr mye for bosetting. Hvis vi tenker etter, ser vi at det ligger mange svært viktige næringsklynger i indre strøk. Både innen mat, turisme og smelteverk, for å nevne noen. For all denne industrien er kommunikasjon viktig. Sikker og god vei er clouet for videreutvikling av denne viktige delen av fylket vårt.

Derfor har alltid kommunene i indre strøk støttet de gigantiske prosjektene i ytre strøk, fordi de er viktige for indre strøk. Derfor har kommunene i ytre strøk støttet prosjektene i indre strøk fordi de er viktige for ytre strøk.

Derfor er jeg glad, i likhet med næringsforeningene på Haugalandet og i Stavanger regionen, for NTP legger forholdene til rette for en stor satsing på samferdsel i årene som kommer.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland