Fra venstre: Tormod Andreassen, Asbjørn Moe, Arnfinn Førsund, Sverre Myrli, Egil Severeide, Øystein Langholm Hansen, Aleksander Stokkebø, Tromod Karlsen, Liv Kari Eskeland, Magne Rommetveit, Terje Halleland

En mannsterk delegasjon fra øst og vestsiden av Langfjella inntok Stortinget torsdag

Skrevet .
Del saken og skap bevegelse

Budskapet var krystallklart: Sett i gang prosessen med å forhåndsinnkreve bompenger slik at  byggestart for tunnelen Seljestad-Røldal kan framskyndes fra andre til første periode i Norsk Transportplan.  Gjennom korte innlegg pekte representantene fra næringsliv og kommuner i Rogaland, Hordaland og Telemark på at vi ikke lenger kan akseptere at landets viktigste fjellovergang gang etter gang stenges for all trafikk i uvær.

Og representantene fra de toneangivende partiene på Stortinget responderte positivt: Vi skal trykke på, det er flertall for å framskynde prosessen. Nå må alt det praktiske rundt reguleringsplaner på plass, så har vi tro på at dette skal få en positiv behandling i Stortinget, sa både Terje Halleland, Magne Rommetveit og Liv Kari Eskeland.

De tok også godt imot meldingen fra miljø- og samferdselsutvalget i Hordaland fylke om at det er flertall for å be om en konsekvensutredning av arm til Bergen. Dette prosjektet er med på å øke den samfunnsøkonomiske gevinsten ved E 134 som hovedferdselsåre øst vest betydelig.

HN-direktør Egil Severeide mener det er viktig å holde trøkket opp, og jevnlig fore beslutningstakere med fakta om dette viktige samferdselsprosjektet.

– Mange nye stortingsrepresentanter har perifer kjennskap til kampen for E 134, og vi kommer til å fortsette påvirkningsarbeidet vårt i tiden som kommer. Målet er byggestart for Seljestad-Røldal tidlig på 2020-tallet, som første steg på veg mot en vintersikker hovedvei over Haukeli, sier Severeide.

 

Relaterte saker

Sånn går nu dagan…

Del saken og skap bevegelse

Hvordan er livet på Løvebakken i disse koronatider? Vi har spurt noen av våre stortingsrepresentanter..