Venter moderat vekst

04.08.2010
Norske industriledere melder om en svak bedring i konjunkturforløpet, og det ventes moderat vekst i 3. kvartal. Utsikter til økt ordretilgang fra aktører på norsk sokkel er en medvirkende årsak til denne oppfatningen, melder SSB.

Konjunkturbarometeret for 2. kvartal 2010 viser en svak økning i industriproduksjonen etter en lengre periode med stagnasjon. Høyere ordretilgang fra eksportmarkedet forklarer denne utviklingen. Sysselsettingen fortsatte imidlertid å falle, og det var negativ utvikling i markedsprisene. Manglende etterspørsel og sterk konkurranse virket begrensende på produksjonen.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland