Verdiskapning i reiseliv

07.11.2008
Destinasjon Haugesund & Haugalandet (DHH) jobber for å øke verdiskapningen i reiselivsbransjen på Haugalandet.
Destinasjon Haugesund & Haugalandet (DHH) jobber for å øke verdiskapningen i reiselivsbransjen på Haugalandet.

Gjennom en spisset satsning mot ferie- og fritidsmarkedet og kurs- og konferansemarkedet, skal DHH møte fremtidens utfordringer.

Finansuroen, som nå også har nådd Norge, vil føre til at vi både i Norge og Europa ellers, vil reise mindre. De store charteroperatørene i Europa har for kommende vinter kansellert et stort antall planlagte flyvninger, tusenvis av flyseter er tatt bort fra programmet. Prisnivået i Norge er blant utenlandske turister sett på som høyt. Dette i kombinasjon med finansuro og en sterk krone, gjør det utfordrende å få både norske og utenlandske turister til Haugalandet.

Til tross for tilsynelatende store utfordringer ser vi i DHH lyst på fremtiden for reiselivet i vår region. Regionen har et stort potensial i forhold til reiseliv, noe som til stadighet blir understreket av både nasjonale og internasjonale reiselivseksperter.

Med kort vei fra kyst til fjell, fjord til bre, spennende vikinghistorie, sjarmerende byer og tettsteder, er vår region et reisemål som inneholder det som ”fremtidens reisende” ønsker: spesielle opplevelser basert på natur, kultur og ekthet.

Så hva skal så til for å skape en sterk destinasjon/ reisemål?
Destinasjonsutvikling har mye til felles med å utvikle en lokal næringsklynge. For å lykkes med å skape en sterk destinasjon er det noen elementer som må ligge til grunn: det må være interessant for reiselivsbedrifter å etablere seg på destinasjonen.

I hovedsak betyr det at det finnes noen goder som gjør det attraktivt å etablere seg der, fortrinnsvis historiske og naturbaserte attraksjoner. Videre må det jobbes i forhold til å skape et kunnskapsmiljø innenfor reiseliv. Dette tar tid å utvikle, men for eksempel innenfor kurs- og konferansemarkedet har Haugalandet kompetanse og erfaring på høyt nasjonalt nivå.

Verdiskapningen i den norske reiselivsnæringen er stor, og øker for hvert år. Reiselivsnæringen står for om lag 4 prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP), og knappe 7 prosent av den totale sysselsettingen i Norge. Destinasjon Haugesund & Haugalandet vil jobbe strategisk sammen med lokale aktører i vår region, for å øke verdiskapningen lokalt. Gjennom tett dialog og godt samarbeid med medlemmer og andre samarbeidspartnere, ønsker DHH å utvikle regionen til et av Norges viktigste reisemål.

Destinasjon Haugesund & Haugalandet er godt posisjonert for fremtiden. Som nytilsatt daglig leder kommer jeg til et selskap hvor trofaste medarbeidere gjennom flere år har lagt et godt grunnlag for fortsettelsen.

Beste hilsen

Tore Gautesen
Daglig leder
Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland