Vi er her for dere!

17.03.2020
Vi står sammen med dere, og skal bidra med vårt!
Kjære gode kollegaer i næringslivet på Haugalandet!

Stadig flere næringer og bedrifter rammes i den krevende situasjonen vi nå befinner oss i, både av sykdom – og av konsekvensene av karantenebestemmelsene og andre nødvendige tiltak. Og selv om dette er likt overalt, synes vi selvsagt at det er ekstra leit at enkelte i vår region har blitt direkte berørt som en konsekvens av deltakelse på Haugalandskonferansen.

Flere næringer merker nedgang allerede, noen nærmest full stans. Det er ikke til å unngå at det blir mange permitteringer fremover, og dette skaper stor usikkerhet. Heldigvis ser politikerne ut til å enes om tiltak for å dempe de negative effektene.

Det viktig nå at vi alle i så stor grad som mulig hjelper hverandre i den vanskelige situasjonen som har oppstått. Det er viktig at vi alle bidrar til å holde hjulene i gang, selvsagt i henhold til retningslinjene som er lagt for forsiktig adferd. Vi må fortsette å handle, fortsette å inngå avtaler, fortsette å benytte oss av den bistanden som samarbeidspartnerne våre vanligvis hjelper oss med. Så langt det lar seg gjøre.

Vi i Næringsforeningen Haugalandet følger situasjonen tett, og vil gjøre det vi kan for at nettsidene våre hele tiden er oppdatert med god informasjon om hvilke tiltak som til enhver tid gjelder, og med gode råd om hvilke muligheter og rettigheter bedrifter og ansatte har. Vi ønsker å «måle temperaturen» i næringslivet lokalt i denne krisen. Hva kan vi bidra med og legge til rette for? Er det noe i lokalt næringsliv som vi kan ta opp nasjonalt? Vi har også sendt ut en spørreundersøkelse til våre medlemmer for å få nyttig input til videre arbeid for næringslivet i regionen.

Inntil dette går over må vi alle ta vare på hverandre – blant annet ved å bidra til å holde hjulene i gang der det er mulig. Vi står sammen med dere, og skal bidra med vårt!

 

Bernt Jæger

Administrerende direktør

Næringsforeningen Haugalandet
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland