Vi handler mer

31.08.2010
For første gang siden februar i år viser sesongjustert volumindeks en vesentlig endring fra forrige måned. Fra juni til juli i år gikk detaljhandelsbedriftenes omsetningsvolum opp med 1,4 prosent.

Salget av fritidsbåter og utstyr bidro sterkt til omsetningsveksten fra juni til juli. Andre bransjer som også bidro til en vekst var butikkhandel med IKT-utstyr og detaljhandel via nternett.

Les mer her

http://www.ssb.no/doi/
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland