Vi må slåss for Kårstø

21.10.2010
I det stille har Kårstø-anlegget feiret sitt 25 års jubileum. Det er et anlegg som har hatt en voldsom betydning for denne regionen, og som har skapt arbeidsplasser, nye bedrifter og klingende mynt i slunkne kommunekasser. Nå er det truende skyer i horisonten.
I det stille har Kårstø-anlegget feiret sitt 25 års jubileum. Det er et anlegg som har hatt en voldsom betydning for denne regionen, og som har skapt arbeidsplasser, nye bedrifter og klingende mynt i slunkne kommunekasser. Nå er det truende skyer i horisonten.

Jeg husker kampen mellom Kårstø og Kollsnes tidlig på 80-tallet, da vi som bedrev journalistikk kastet etikken på dør og drev reinspikka kampanjejournalistikk for å få stortingspolitikerne til å velge Kårstø. Jeg husker protestene mot å ødelegge det vakre Kårstø-landskapet med et skittent industrianlegg , truslene om forurensning og lønnsgalopp i lokale bedrifter. En kamp som endte med et vedtak i Stortinget i 1981 og som på mange måter skulle bli et vendepunkt for næringslivet i denne delen av Rogaland.

Tar du turen til sørspissen av Tysvær i dag, virker datidens skremsler uvirkelige. Grønne, frodige jorder grenser helt opp til terminalanlegget, og innenfor gjerdet er det lite og ingenting som minner om industri og forurensning. Terminalanlegget er blitt et mønsterbruk, som jevnlig besøkes av delegasjoner fra hele verden.

Ikke bare har anlegget gitt fast arbeid til mange hundre personer, Kårstø har også vært en viktig stabilisator i dårlige tider. Når lavkonjunkturen har satt inn og bedriftene har hatt lite å gjøre har investeringene på Kårstø vært redningen for mange. Kårstø- anlegget er drevet fram i et langsiktig perspektiv, nærmest på tvers av konjunktursvingningene. I løpet av 25 år er det blitt investert 39 milliarder kroner. 7 milliarder er tilfalt lokal industri. Vertskommunen Tysvær er gått fra fattigkommune til regionens rikeste og kan årlig innkassere godt over 100 millioner kroner i eiendomsskatt.

Kårstø-anlegget har vært en bærebjelke i den regionale utvikling. Debatten om hvorvidt Kårstø vil leve i nye 25 år, er derfor av betydelig interesse. Gassco-sjef Brian Bjordal har fått både stortingspolitikere og fagfolk til å sperre øynene opp, når han har tegnet uværsskyer i horisonten. Blir det ikke funnet og utviklet nye gassfelt i Nordsjøen, er det ikke lenge før Kårstø-anlegget går tomt for føde.

Det er en betimelig advarsel, som bør veie tungt i diskusjonen om vi skal etablere flere slike terminalanlegg nordover langs kysten. Det må være et viktig mål å sikre gass til en terminal som har kapasitet, som er den beste i klassen og som nå er utbygd og designet for en ny framtid. Det holder knapt med teknologiutvikling og smart samordning av olje- og gassfelt i Nordsjøen. Det trenges en fast politikk for å sikre at den posisjon, kompetanse og infrastruktur som er opparbeidet på Kårstø videreutvikles.

Vi gratulerer jubilanten og ser med forventning fram til nye 25 år på Kårstø.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland