Vi skape fleire arbeidsplassar

01.07.2019
Foto: medvind24.no
Rune Furseth (bildet)  fusjonerer for å skape flere jobber i transportbransjen
Suldal Transport AS og Miniekspress-selskapa dannar no det nye morselskapet Nor-Log Gruppen AS. Målet med fusjonen er å skape fleire arbeidsplassar i norsk transportbransje, skriv medvind24.no

Suldal Transport AS og Miniekspress-selskapa samarbeider allereie i dag på fleire område, noko som gir begge selskapa fortrinn gjennom auka geografisk dekning og eit sterkare kundetilbod. No utviklar dei samarbeidet og dannar eit nytt morselskap som både skal sikre eksisterande arbeidsplassar i norsk transportbransje i tillegg til å danne grunnlag for nye. Det er også viktig for selskapa at dei framleis sikrar lokal tilknyting.

- Suldal Transport AS og alle Miniekspress-selskapa vil bestå som i dag, med lokal leiing og styring slik kundane er vane med. Dei skal også levere transporttenester av beste kvalitet til kundane i sine respektive lokalmarknadar, akkurat som i dag, skriv noverande eigar av Suldal Transport, Rune Furseth og eigar av Miniekspress Transport AS, Kjell Skatvedt i ei pressemelding.

Nor-Log Gruppen AS kjøper alle aksjane i selskapa Suldal Transport AS og Miniekspress Transport AS.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland