Vi trenger regional beredskap

23.10.2008
Denne høsten har regionen vår opplevd tilbakeslag som bør skape debatt.
Denne høsten har regionen vår opplevd tilbakeslag som bør skape debatt.

Widerøe har bestemt seg for å legge ned København-ruten , FjordLine velger Risavika i Stavanger som hovedhavn på Sør-Vestlandet og lar ferjene seile forbi Haugesund, kampen om å beholde flyplassrabatten på utenlandsflyvninger på Helganes synes tapt og håpet om å kunne sikre 600 arbeidsplasser på Karmøy ved å kunne gi Hydro tilfredsstillende kraftbetingelser henger i en tynn tråd.

Dessuten har vi en tøff vei å gå for å få E134 inn i Nasjonal Transportplan for perioden 2010-2019.

Det kan være tilfeldigheter at saker med negativt fortegn hoper seg opp denne høsten. Men det kan også være et signal om at vi ikke gjør jobben vår skikkelig her i regionen.

Vi kan ta Widerøe som eksempel. Beslutningen om å legge ned ruta mellom Haugesund og København kom som lyn fra klar himmel på de fleste her i regionen. Det samme gjorde Fjord Lines beslutning om å vrake Haugesund som anløpshavn for ferjene til Danmark og England. I tilfelle det var noen som visste, er budskapet i liten grad blitt kommunisert videre.

Vi slåss mot sterke krefter. Alle regioner i Norge posisjonerer seg for å stå best mulig rustet i en kamp om arbeidskraft, etableringer og turister. For en mellomstor region mellom to store, er det avgjørende at vi klarer å etablere et tett og godt samarbeid mellom de ulike aktørene som jobber for regionen. Uten en klar vilje til og plan for regional samhandling på det næringspolitiske området, er jeg redd vi kan få flere ”på trynet”.

Vi i Haugesundregionens Næringsforening har tatt ansvaret med å rydde opp og samle næringslivet under en paraply. Det er vi godt i gang med.
Vår visjon er å være den sentrale samhandlingsarena for utvikling av et variert og konkurransedyktig næringsliv i regionen. Vi skal være næringslivets talerør og jobbe for regionalutvikling. Det er nyttig for bedriftene, fordi vi får større gjennomslagskraft og påvirkningsmulighet. Og det er nyttig for politikerne, som får EN organisasjon å forholde seg til.

Vi er nokså flinke til å jobbe på langs her i regionen. Vi har mange fora innen politikk, fagbevegelse og næringsliv. Men etter noen måneder i HN-stolen etterlyser jeg jobbing på tvers.
Derfor vil jeg nå ta et initiativ med sikte på å etablere en regional beredskapsgruppe, som kan overvåke utviklingen og på et tidlig stadium identifisere mulige trusler og muligheter for regionen. Når blålyset er slått på, er det ofte for sent å handle. Vi må forsøke å unngå å få flere overraskelser i fanget.

Jeg ønsker en samle en engere gruppe politikere, næringslivsledere, fagforeningsledere og kommunale næringsutviklere som er genuint interessert i å utvikle regionen. I en slik gruppe kan vi utveksle informasjon, fange opp utviklingstrekk det er viktig å være oppmerksom på og utveksle synspunkter på muligheter som åpenbarer seg. Vi kan trekke til oss ressurspersoner innen de enkelte fagområder og utvikle et forum som ikke bare tenker krisehåndtering, men som også kan tenke høyt om framtidsmuligheter for regionen.

Vi har mye å være stolte av i Haugesund-regionen. Vi har et sterkt petromaritimt miljø med framsynte rederier, store produksjonsbedrifter og en armada av små og mellomstore leverandører. Vi er en sterk energiregion, en ditto handelsregion, og vi har en moteindustri som er på høyde med de beste i landet.

Vi ønsker at disse virksomhetene skal få gode rammevilkår til å fortsette veksten. Skal det skje, må vi være våkne for trusler og muligheter. Vi må snakke bedre sammen. En regional beredskapsgruppe kan være et viktig virkemiddel for å bedre den næringspolitiske samhandlingen i Haugesund-regionen.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland