Viktig informasjon for din bedrift

16.03.2020
Spørsmål og svar tilknyttet permitteringer og mer
Næringsforeningen har samlet råd fra NAV og NHO til både arbeidsgivere og arbeidstakere som er usikre på hva de skal gjøre i tiden fremover. Vi har tett dialog med leder i NAV Marked Rogaland,  Elisabeth Lie-Nilsen rundt permittering - både hva du bør gjøre som arbeidsgiver og hva du bør gjøre som arbeidstaker. I tillegg anbefaler vi at arbeidsgivere leser NHOs  liste med spørsmål og svar om permittering, sykepenger, reise, karantene, arbeidstid og annet i sammenheng av koronaviruset.

Les NHO spørsmål og svar her


Hvordan varsler jeg om permitteringer?


Vanligvis rykker NAV Marked Nord-Rogaland ut til bedriftene som trenger permittere eller å nedbemanne og hjelper dem med informasjonsmøte ute i bedriften om hvordan de digitalt skal få registrert seg som arbeidssøker og hvordan de digitalt skal få søkt dagpenger.

-Dette er jo åpenbart en tjeneste vi nå ikke kan ha på samme måte nå i tiden fremover, så nå har vi rigget en litt annen måte å gjøre det på, men som vi håper likevel skal sikre så mange som mulig god kvalitet i møtet med registrering og søknad om dagpenger hos oss, sier leder i Nav Marked Rogaland, Elisabeth Lie-Nilsen.

Først og fremst ligger all informasjon som trengs på NAV.no.

-Alle arbeidsgivere som vurderer permittering nå bør begynne med å gå inn der og sjekke ut informasjonen som står der.  Der ligger også skjema om varsel om massepermittering som arbeidsgiverne skal sende til oss på NAV Marked Nord-Rogaland, slik at vi raskt får oversikt over hvilke bedrifter som varsler og hvor mange i bedriften som blir berørt, sier Nilsen.

Nilsen understreker viktigheten av at dette skjemaet blir sendt snarest.

-Dette skjema er det kjempeviktig for oss at arbeidsgiverne sender oss så raskt som mulig. Da får vi oversikt og kan bistå bedre, sier hun.

Her kan du registrere varsel om massepermittering


Generell info om permittering


 

NAV lager for øyeblikket ett webinar som har samme innhold som informasjonsmøtene som blir holdt ute i bedrifter. Ett som omhandler informasjon om permittering og søknad om dagpenger, og ett som omhandler hvordan registrere CV.

-Dette gjøres ferdig nå – men vi har måttet vente på informasjonen som regjeringen slipper i dag. Men vi antar at vi i løpet av mandagen vil være klar til å sende dette ut til de bedriftene vi når har hatt dialog med, eller som vi får varsel om permittering fra, sier Lie-Nilsen.

Næringsforeningen oppdaterer denne saken løpende og kommer til å lenke til webinaret så snart det er klargjort.

 

Har du spørsmål om permittering?


Ifølge Nav er det allerede stor trafikk på kontaktsentrene. Derfor har de satt opp vakttlefoner slik at arbeidsgivere som trenger litt mer informasjon og bistand før de sender ut permittering kan ringe.

Vakttelefoner hos NAV Marked Nord-Rogaland – arbeidsgiver – permittering/nedbemanning:

Mobilnummer: 95081429

Mobilnummer: 90736415

Mobilnummer: 48882618

-Hvis arbeidsgiverne får opptatt på disse numrene, så kan de bare sende SMS til samme nummer med  bedrift, navn og mobilnummer, så ringer vi tilbake så snart vi kan, sier Lie-Nilsen.

 

Permittert? Dette bør du gjøre


Dersom du er blitt permittert er det viktig å registrere CV hos NAV. Fremover kan det komme frem forskjellige uforutsette behov for arbeidskraft for å opprettholde andre kritiske samfunnsfunksjoner av forskjellige slag.

-Da er det viktig at vi lett kan søke frem de som vi har tilgjengelige i databasen, sier Lie-Nilsen.

NAV nasjonalt har rigget ekstra ressurser nå på behandling av ekstra dagpengesaker som kommer til å komme.

-Men det er svært viktig at folk registrerer seg korrekt, og at søknaden om dagpenger blir riktig utfylt og alle vedlegg inneholder god og riktig informasjon. Da kan også behandlingen av dagpengesakene gå raskt og smidig. Men her trenger vi da både arbeidsgivernes hjelp, ved at de setter seg godt inn i hva de skal gjøre på forhånd, og hver hjelp fra hver enkelt arbeidstaker når den skal registrere seg og sende elektronisk søknad om dagpenger, sier Nilsen.

Vakttelefonen til NAV Marked Rogaland er satt opp for arbeidsgivere. Enkeltpersoner skal bruke nav.no først og fremst. Gjennom arbeidsgiveren sin vil de kunne få tilsendt informasjonsmøtet som webinar slik at de får god informasjon om hva de bør gjøre.

 

Rådene fra NAV, oppsummert:


 

  1. Sjekk informasjon på NAV.no

  2. Send varsel om massepermittering til NAV via NAV.no

  3. Kontakt NAV Markeds vakttelefon ved behov for mer info.

  4. NAV Marked sender ut til arbeidsgiver webinar (infomøte) som de sender til alle arbeidstakere.

  5. Ikke møt opp i NAV-kontoret – de bør unngås så langt det er mulig.


 

 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland