Vil bygge investornettverk

06.09.2018
Investorer på Haugalandet er i ferd med å sitt eget nettverk
Validé Haugesundregionen samler tidligfaseinvestorer i eget nettverk:

Tirsdag 11. september inviterer Validé alle potensielle investorer til lunsjmøte kl 12, der de informerer om Haugesundregionens nye nettverk for engleinvestorer, BAN Haugesund (Business Angel Network Haugesund). De håper å samle så mange interessenter som mulig for å rekruttere sterke medlemmer til nettverket, heter det i en pressemelding.

Behovet for kapital til tidligfase-selskaper er stort, og erfaringen tilsier at det er interesse blant investorer for å etablere et lukket nettverk, hvor medlemmer blir presentert for lovende investor-cases med mulighet for co-investeringer og erfaringsutveksling.

Arenaer der tidligfaseinvestorer møter entreprenører har positiv effekt på innovasjon, næringsutvikling, arbeidsplasser og samfunnsutvikling, og derfor fikk Validé i april positivt tilsagn fra HP Næring om økonomisk støtte til å etablere et slikt nettverk.

BAN Haugesund bygger på en modell fra BAN Bergen og Stavanger, som ligger under stiftelsen Connect Norge. Det er dermed et nøytralt non-profit nettverk, hvor medlemmene tar egne uavhengige beslutninger om investeringer.

BAN Haugesund skal være det ledende engleinvestornettverk i regionen. Formålet er å finne, finansiere og rådgi lovende unge selskaper fra innledende presentasjon til suksessfull exit.

BAN Haugesund skal bestå av medlemmer med variert faglig kompetanse og erfaringsbakgrunn. Medlemmene gjør ikke bare kapitalinvesteringer, men de trer også inn i selskapsstyrene; bidrar med nettverk og assisterer i forhold til utvikling av team, strategisk planlegging og kommende emisjon(er).

BAN Haugesund samarbeider med næringshagene Rogaland Ressurssenter og Medvind24, Gründerloftet, næringssjefene i kommunene og Connect Vest – bl.a. om rekruttering av selskapene som skal presenteres for investorene; men de må kvalitetssikres gjennom Validé på forhånd.

Prosjektet er ennå i tidlig fase, og rammene for nettverket må formes litt underveis. Derfor håper Validé nå å etablere en medlemsmasse på 10-20 personer, som kan være med å bygge veien videre. De er et stykke på vei, men det er plass til flere.

Validé er stolte over å kunne presentere gründer, investor, politiker og BAN Bergen medlem, Dag Skansen, som foredragsholder på informasjonsmøtet som finner sted på LEAP, tirsdag 11. september kl 12-14. Alle som er interesserte i å investere i gründerbedrifter er velkomne.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland