Vil deponere aske i tyske saltgruver

28.01.2020
NOAH sitt anlegg på Langøya går mot stenging, og Karmøy-selskapet Geminor lanserer nye alternativer for deponering av flygeaske.
Geminor skal starte et testprosjekt for deponering av flygeaske i tyske saltgruver
Flygeaske, et biprodukt av forbrenningsprosessen i blant annet energi- og fjernvarmeanlegg, inneholder store mengder av silisiumdioksid og kalsiumoksid og krever forsvarlig deponering. Norsk Avfallshåndtering (NOAH)  sitt anlegg på Langøya utenfor Holmestrand er det eneste i Skandinavia som kan håndtere uorganisk og farlig avfall, så når deponiet snart stenger forsvinner samtidig regionens viktigste mottak for flygeaske. Dette skaper utfordringer både for bransjeaktører og myndigheter, og har utløst en debatt rundt fremtidige, alternative løsninger for håndtering av flygeaske både i inn- og utland.

Åpner for transport til Tyskland

Som svar på dette åpnet Geminor nylig et testprosjekt ved å transportere flygeaske til Tyskland, nærmere bestemt til saltgruver utenfor Goettingen. Flygeasken skal deponeres i de gamle gruvegangene, der den blandes med saltvann og nøytraliseres til en betongaktig masse. Energi- og fjernvarmeprodusenten Landskrona Energi i Sverige skal årlig kvitte seg med rundt 2000 tonn flygeaske, og det er aske fra dette anlegget Geminor nå bidrar med å deponere.

Deponering går etter plan

Adm. dir. i Geminor, Kjetil Vikingstad, opplyser om en vellykket start på transport og deponering av flygeaske fra Sverige til Tyskland.

– Våre to første transporter fra Landskrona har gått etter plan, noe som gir oss tro på at dette er et godt alternativ når Langøya snart stenger. Siden vi nå har tillatelse til å håndtere togtransport inne på Geminors anlegg i Landskrona, ser vi nå på muligheten for å laste flygeasken på tog fremover. Det gir oss flere transportmuligheter og er et godt alternativ rent miljømessig, sier Vikingstad.

– For øyeblikket kan lagring av flygeakse i Tyskland være et godt alternativ for bransjeaktører i hele Skandinavia. Vår oppgave er til enhver tid å finne de beste løsningene for avfallet, og vi vil fortsette å lete etter nye og gode langtidsalternativer til Langøya, avslutter Kjetil Vikingstad i Geminor.

 

 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland