Vil gå av tidligere-likevel!

05.11.2019
64 prosent av lederne sier at de foretrekker yngre arbeidstakere når nye arbeidsmåter skal innføres. (Foto: HMS-Magasinet)
Folk vil ikke stå lengre i jobb likevel, viser ny undersøkelse fra Senter for seniorpolitikk
Senter for seniorpolitikk lanserte nylig Norsk seniorpolitisk barometer for 2019. Ipsos har intervjuet 1.200 ledere og 1.000 yrkesaktive om holdninger til senior arbeidstakere og til pensjonering.

- Den langvarige positive trenden med stadig økende ønsket avgangsalder har stoppet og til dels snudd. Nå viser undersøkelsen at folk ønsker å pensjonere seg før de fyller 66 år, sier direktør Kari Østerud ved Senter for seniorpolitikk.

To av tre yrkesaktive mener at det er rimelig at folk må jobbe lenger når vi lever lenger.

Likevel viser årets barometer at økningen i ønsket pensjoneringsalder nå har stoppet opp.

Kjønnsforskjellene er store. Bare 36 prosent av norske yrkesaktive kvinner ser for seg å jobbe etter fylte 67 år, mot 52 prosent av mennene.

- Eldre arbeidstakere blir stadig friskere og lever lenger. De har verdifull kompetanse som både arbeidstakere og arbeidsgivere bør bruke mye lenger. Det vil lønne seg for alle parter, sier Østerud.

Til tross for at arbeidsgivere sier de trenger kompetanse og arbeidskraft, viser tallene at de ofte velger å ansette relativt unge folk.

- Seks av ti ledere nøler med å kalle en søker som er eldre enn 59 år inn til jobbintervju. Da har arbeidstakere 13 år igjen til aldersgrensen på 72 år, sier Østerud.

Undersøkelsen viser at ledere helst vil innføre ny teknologi og nye arbeidsprosesser med unge medarbeidere og unge team. 64 prosent av lederne sier at de foretrekker yngre arbeidstakere når nye arbeidsmåter skal innføres.

- Alle ansatte må tas med og regnes med ved omstillinger og endringer. Ellers faller folk ut av arbeidslivet, og så god råd har vi ikke, verken økonomisk, kompetansemessig eller menneskelig, sier Østerud.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund