Vil gi regionen bedre styrer

03.09.2009
Haugesundregionens Næringsforening vil etablere en arena for utvikling av dyktige styremedlemmer. Derfor blåses det nytt liv i styrestall Haugalandet.

Næringslivet i regionen er inne i et generasjonsskifte. Det stiller krav til ledere og styrerepresentanter, og øker behovet for nettverk av samarbeids- og sparringpartnere som kan gi bedriftene økt slagkraft, sier administrerende direktør Egil Severeide i HN.

Relanseringen av Styrestall Haugalandet har to hovedformål:

- Tilby bedrifter i Haugesund-regionen et bredt og faglig tungt utvalg av styrekandidater.
- Medvirke til økt nettverks- og relasjonsbygging blant nye og etablerte styremedlemmer i regionen


Haugesundregionens Næringsforening er paraplyorganisasjonen for næringslivet i regionen og bedriftenes talerør overfor offentlige myndigheter.
- Vi skal bidra til å etablere samhandlingsarenaer for utvikling av et variert og konkurransedyktig næringsliv. Styrestall Haugalandet er en slik arena, sier Severeide.

-Vi ønsker å tilby bedrifter som leter etter eksterne styrerepresentanter et bredt utvalg av kandidater. Gjennom styrestall Haugalandet kan de som ønsker å tilby sin styrekompetanse til bedrifter, og bedrifter som leter etter kandidater, finne en felles møteplass.
I dag er det mange gjengangere i bedriftsstyrer i Haugesund-regionen. De gjør en god jobb, men det er alltid behov for fornyelse. For må finne nye og spennende kandidater, må bedriftene vite om dem. Styrestall Haugalandet kan bli en slik møteplass.


- Hvem leter dere etter?

Kvinner og menn med kvalifikasjoner som etterspørres av bedrifter som ønsker å profesjonalisere sine styrer. Det være seg folk som kompetanse innen strategi, markedsføring, ledelse, nettverksbygging, jus, personal o.l. og har lyst til å bidra i regionale styrer.

Hva koster det?
Å registrere seg i styrestallen har en engangkostnad på kr. 1000.I tillegg beregnes et adm.honorar på kr. 200 årlig.
Bedrifter som henter styrerepresentanter fra styrestallen betaler kr. 7.000 per styremedlem (9.000 for ikke-medlemmer). Kostnaden påløper bare når en av de foreslåtte kandidater blir foretrukket.

Hvilke fordeler gir det?
Deltakerne får plass i det regionale utstillingsvinduet for styrerepresentanter. Her legger de inn din CV, blir registrert og i posisjon til å være med i et viktig regionalt kompetansenettverk.
De blir dessuten invitert til to nettverkssamlinger i året for styrerepresentanter, og markedsført og eksponert i media og gjennom HNs mediekanaler.

Hvordan skjer innmeldingen?
Du melder din interesse via post@hninfo.no eller via våre nettsider https://nforeningen.no/node/143026
Bedrifter som ønsker en oversikt over aktuelle kandidater gjør det samme. De blir da kontaktet av HN og koplet til en eller flere aktuelle kandidater for eventuelle intervjuer.
Styrestallen vil ikke ligge åpen for offentlig innsyn, sier Severeide
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland