Vil ha en finger med i spillet

22.01.2009
HN har etablert et eget utvalg som skal på fylkesdelsplanen med næringsinteressenes øyne og komme med innspill om hvordan vi mener regionen bør utvikle seg.

I løpet av 2009 starter arbeidet med å rullere Fylkesdelsplanen for areal og transport på Haugalandet. Den foreliggende fylkesdelsplanen er, forbausende nok, ennå ikke godkjent av departementet, men det er mye som tyder på at den vil bli det i løpet av første halvår 2009. Samtidig jobber Norconsult med å se på selve planprosessen og sammen med andre aktører evaluere hvorvidt intensjonene i planen sammenfaller med de disposisjoner som kommunene har gjort.

I forbindelse med rulleringen av planen er det viktig at næringslivets syn på areal-
og transportutviklingen i regionen kommer på bordet. Planprosessen er i sin helhet drevet fram av kommunale/fylkeskommunale aktører og det er slett ikke sikkert at de konklusjoner som de trekker er sammenfallende med næringslivets behov.

Derfor må vi på banen så fort som mulig. Ikke minst med tanke på de konsekvensene som vil komme i kjølvannet av Rogfast, som etter planen vil stå ferdig i 2017, heter det i begrunnelsen fra styret i HN.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland