Vil ha fremdrift i Rogfast

13.05.2020
Terje Halleland jobber for politisk flertall for å sikre fremdrift i Rogfast-utbyggingen.
Frp- forslag får bred politisk støtte. -Vi kan ikke vente lenger, sier Terje Halleland.
Tre år etter at Stortinget vedtok Rogfast er byggingen av hovedtunnelen ennå ikke i gang. Nå legger Frp fram et forslag for å få fart på gigantprosjektet. Initiativet får støtte fra Ap- og Sp-representanter.

Representantforslaget til Frp har to punkter:


1. Stortinget ber regjeringen raskt sørge for videre fremdrift i prosjektet Rogfast, og at prosjektet videreføres basert på gjeldende vedtak i Stortinget og gjeldende kontraktsstrategier.


2. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget på et senere tidspunkt, og uten opphold i prosjektets fremdrift, hvis det viser seg nødvendig å utvide styrings- og kostnadsrammene. Staten må i så tilfelle garantere for de eventuelt utvidede styrings- og kostnadsrammer, skriver aftenbladet.noDale: Kostnadene er kuttet, sett i gang


Rogfast-utbyggingen sporet av i fjor sommer under tilbudsåpningen for Kvitsøy-kontrakten, den midtre delen av tunnelen. Det eneste tilbudet som ble akseptert var på 4,5 milliarder kroner – det vil si 1 milliard kroner over byggherreanslaget til Statens vegvesen.


Jon Georg Dale, den forrige samferdselsministeren, er med på å fremme forslaget, som i nærmeste framtid tas opp i Transportkomiteen på Stortinget.


– Det var nødvendig å ta en ekstra runde på kostnadsveksten i Rogfast, for å kutte kostnader. I løpet av denne våren har det gitt kostnadskutt på opp mot 4 milliarder kroner. Ytterligere kutt kan komme når risikoen i prosjektet blir ytterligere redusert gjennom utbyggingsperioden. Kostnadene er kuttet, og prosjektet er fortsatt lønnsomt. Nå er det bare å få i gang byggingen igjen så raskt som overhodet mulig, sier den tidligere samferdselsministeren.


Vegdirektoratet orienterte samferdselsminister Knut Arild Hareide om status 29. april. Hareide har signalisert at intensjonen fortsatt er å bygge Rogfast, men på grunn av kostnadsoverskridelser vil Stortinget få saken i retur når departementet har gått gjennom saken.


Internt i Statens vegvesen er det uenighet om kostnadsoverslaget, der Rogfast-organisasjonen mener Boknafjordtunnelen kan bygges innenfor Stortingets styringsramme som er på 18,6 milliarder i 2020-kroner. Frp-politikerne viser til at «Vegdirektoratet opererer med et risikopåslag på om lag 6 milliarder kroner, hvor om lag halvparten av dette skyldes inntektsusikkerhet rundt det urealistiske scenarioet privat ferjedrift».

Frps Terje Halleland mener det er nødvendig med handling:


– Rogfast er vedtatt av Stortinget og et flertall har bekreftet at de fremdeles står bak prosjektet, da er det ingen grunn til å ikke sette i gang arbeidet umiddelbart. Skulle det vise seg nødvendig at prosjektet må tilbake til Stortinget, så kan dette gjøre parallelt med at det holdes fremdrift i prosjektet, sier han.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland