Vil ha luftambulanse i Haugesund

02.12.2008
Vedvarende aktivitetsøkning for luftambulansen i Helse Fonna området aktualiserer igjen spørsmålet om egen helikopterbase i Haugesund, mener Frps Øyvind Vaksdal. Men regjeringspartiene sa nei.

Da man i dag ikke har ambulansehelikopter i Helse Fonna området må oppdragene utføres av helikopter stasjonert i Stavanger og Bergen, skriverf Vaksdal i en pressemelding.Et ambulansehelikopter stasjonert i Haugesund vil redusere utrykningstiden betydelig noe som åpenbart vil være en fordel når menneskeliv skal reddes. Ambulansehelikopter i Haugesund vil også kunne bidra til at redningsdykkertjenesten som nå er operativ, raskt kunne bli fraktet til eventuelle ulykker på sjøen.Undertegnede tok denne problemstillingen opp med tidligere helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad 11. juni. I sitt svar hevdet hun at man skal ha en ambulansetjeneste med god kvalitet og kompetanse over hele landet som har god beredskap og forsvarlig responstid. Hun hevdet også at luftambulansetjenesten er en ressurs som er helseforetaks- og regionsovergripende altså en nasjonal ressurs som skal brukes der den trengs mest.På bakgrunn av den vedvarende store aktiviteten i Helse Fonna området la Fremskrittspartiet inn en merknad i innstillingen fra Stortingets helse- og omsorgskomite om en egen helikopterbase i Haugesund. Under avgivelsen komiteen i dag fikk Fremskrittspartiets merknad støtte fra Høyre, KrF og Venstre. Regjeringspartiene; Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet støttet ikke merknaden. Disse partier har flertall i Stortinget og stoppet derfor forsøket på å få en luftambulanse stasjonert i Haugesund.Jeg er skuffet over at det ikke var mulig å få dette til i denne omgang, men jeg vil fortsette å jobbe for saken i Stortinget.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland