Vil ha studieemner

25.03.2009
Har du et emne som du ønsker å få belyst? Da kan studenter ved HSH være til hjelp. HN og økonomistudentene vil samarbeide til beste for studenter og bedrifter i regionen.

Økonomistudentene ved HSH byr opp næringslivet til dans. - Vi tar dem på ordet og inviterer til samarbeid, sier HN-direktør Egil Severeide.

Tidligere i år dannet de rundt 300 økonomistudentene ved Høgskolen Stord Haugesund sin egen forening (ØSF). Foreningen omfatter ikke bare de økonomisk/administrative fagene, men også studieretningen ledelse, organisasjon og strategi.
- En av våre oppgaver blir å bygge bro mellom studentene og verden der ute, sa styreleder i Økonomistudentenes Forening (ØSF), Kjetil Steinsland, til Haugesunds Avis da foreningen ble presentert i media i midten av februar.

Tok kontakt
- Jeg tok umiddelbart kontakt med Kjetil og inviterte til møte, sier HN-direktør Egil Severeide. Som paraplyorganisasjon for regionens næringsliv har vi et nettverk og kompetanse som kan komme til felles nytte. Vi kan gi studentene kunnskap om regionens bedrifter, og bedriftene kan dra nytte av den kunnskap studentene tilegner seg, sier Severeide.
Styreleder Steinsland setter pris på initiativet, og tror på et fruktbart samarbeid mellom de to aktørene. ØSF skal allerede tirsdag 31. mars arrangere en "Karrieredag", der bedrifter kan etablere stands og profilere seg mot studentene.
- Her vil vi oppfordre våre medlemsbedrifter til å møte opp. Ikke minst med tanke på å presentere potensielle emner for studenter som leter etter tema for sine bacheloroppgaver. Jeg tror dette kan være en utmerket måte å dra direkte nytte av det arbeidet studentene gjør, sier Severeide.

Plattform

Etter karrieredagen mener de to aktørene at samarbeidet kan utvikles på flere områder. Bedriftsbesøk, foredrag, nettverksarenaer er noen av dem. Både Steinsland og Severeide tror en tettere dialog mellom studentmiljøet og næringslivet kan være viktig også med sikte på å bedre rekrutteringen til bedriftene i Haugesund-regionen.
- Jo bedre kjennskap til det regionale næringsliv studentene får, jo lettere kan det bli å få dem til å bli værende i regionen. Kanskje kommer de i kontakt med en framtidig arbeidsgiver i en slik prosess, sier de to.

Vil du vite mer om Karrieredagen eller har andre henvendelser til ØSF, ta kontakt her:

kjetilsteinsland@hotmail.com
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland