Vil lette kommunesammenslåinger

07.09.2010
Inntektssystemet gir ingen stimulans til kommuner som ønsker å slå seg sammen. Det vil vi gjøre noe med, sier KS-leder Halvdan Skar.

En kommunesammenslåing vil den første tiden medføre omstillinger som gir den nye kommunen ekstra kostnader. KS-styret foreslår at staten etablerer en kompensasjonsordning utenfor inntektssystemet med penger til å dekke disse kostnadene.

– En slik ordning innebærer ikke noen endringer i inntektssystemet, og kan innføres når som helst, sier Skard.


Les mer:
http://www.kommunal-rapport.no/id/11202240
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland