Vil skape business over Nordsjøen

09.06.2009
Ryanair skal starte rute til Edinburgh. Det skaper nye muligheter for business mellom Haugalandet og den nordøstlige del av Storbritannia.
Mike Pedersen vil utnytte den muligheten.

Av Egil Severeide

Fra Edinburgh er det halvannet time til Newcastle-området. Der er det massevis av industri som har likehetstrekk med det vestnorske. Ikke minst når det gjelder utvikling av vindkraft, sier den britiske grunderen.
Han har drevet egen business i mange år, men er nå bosatt i Kopervik. Årsaken er at kona, som er fra Vikedal, gjerne vil til litt hjemligere trakter. Mike har gode relasjoner til næringslivet i Newcastle-området, og ser et stort potensiale gjennom forretningsutvikling over Nordsjøen. Han har allerede vært ”megler” for flere vestnorske firma, et par av dem fra Haugalandet, og gjort det samme for britiske firma.
For å skape en arena for business mellom regionene har Mike Pedersen etablert en egen internettside www.norway2uk.com . Den inneholder en database over firma i regionene og veiledning til hvordan man skal gå fram for å etablere seg i Storbritannia/Norge.
- Her vil vi få stadig flere firma, og således skape en arena for kommunikasjon, sier Mike Pedersen.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland