Vindkraft gir muligheter

23.03.2009
Hvilke muligheter kan vindkraftutbygging gi til industrien? Det var spørsmålet som ble reist under et seminar i Haugesund nylig.

Møtet ble arrangert av Haugaland Vekst,
forskningsstiftelsen Polytec, VRI
Rogaland, Innovasjon Norge og
Stavangerregionen
Næringsutvikling.
Seminaret tok for seg lokal industri
og muligheter ved
vindkraftutbygging både til lands
og til havs. For industrien i
Haugesundregionen er begge
områder relevante og vi har helt
klart et fortrinn innenfor produksjon
av havenergi, både i form av vind
og bølger.
44 påmeldte fra relevant industri
viser at det er mange som ønsker
å få mer kunnskap om en næring
som kan bli et framtidig
industrieventyr for vår region.
Våre fortrinn er selvsagt naturgitte
forhold, en relevant
leverandørindustri, erfaring fra
maritim virksomhet , olje og gass,
men også ved at METSenteret,
(Marin Energi Test Senter) er
planlagt å legge til Karmøy. Dette
vil bli et nasjonalt testsenter der
umoden teknologi skal testes ut,
og der forskning vil bli en sentral
del. Senteret vil bygge sin
virksomhet på kabelen til
StatoilHydro’s mølle, Hywind fra
oktober i år.
I tillegg vil Utsira kommune spille
en sentral rolle i havenergieventyret,
både ved at Lyse
planlegger sin første
demonstrasjonspark med 5 møller
sørøst for Utsira og deretter bygge
en fullskala flytende havmøllepark
20 km vest for øya. Når
kommunen i tillegg har ambisjoner
om å bli et 0-utslippsamfunn, kan
Utsira bli et spennende
utstillingsvindu for vår region, skriver Haugaland Vekst i sitt sist nyhetsbrev.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland