Vindkraft til 20 TWH

16.12.2008
NVE og Enova mener det er mulig å realisere om lag 20 TWh ny vindkraft innen 2025, viser en ny mulighetsstudie.

Vurderingen av hva som teknisk lar seg realisere er gjort med utgangspunkt i eksisterende ledig kapasitet i sentralnettet, i tillegg til Statnetts planlagte nettforsterkninger.

Dersom en forutsetter at det bygges ut totalt 7000 MW vindkraft (ca 20 TWh) innen 2025, vil utbyggingskostnaden være på nærmere 106 milliarder kroner.

Enova regner med at det vil være nødvendig å avsette om lag 29 milliarder kroner i støtte med en utbygging av dette omfanget. 7000 MW tilsvarer cirka 30 prosent av vindkraftplanene som NVE nå har til behandling.

– Dette store antallet søknader bidrar til et unødig høyt konfliktnivå. NVE vil derfor prioritere behandlingen av de gode vindkraftprosjektene, uttaler avdelingsdirektør Rune Flatby.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland