Ole Henrik Nesheim skal delta på DNBs arrangement som bl.a.kopler investorer med gründere under Nyskapingsuka.

Det vrimler av arrangementer under Nyskapingsuka. Næringsforeningen er engasjert i flere av dem.

Skrevet .

Det skjer 1. november i ei uke med tilbud til bedrifter og ansatte hver eneste dag. Næringsforeningen har sitt eget «Ten Minutes» med vekt på internasjonalisering og eksport onsdag kveld 1. november.

Samme dag, men på formiddagen er HN-direktør Egil Severeide debattleder under DNBs arrangement DNB NXT 2017. Dette er en møteplass for investorer, vekstselskaper og gründere, og denne dagen inviteres alle til diverse foredrag, diskusjoner og til og med en pitch-konkurranse mellom gründere.

I tillegg er Næringsforeningen, gjennom prosjektleder Ingeline Kaldestad, med i programkomiteen til fredagens arrangement Konferansen, som Kvinneraadet by Lisbeth Spies står bak.

Nyskapingsuka er et samarbeid mellom en rekke aktører og vil i månedsskiftet oktober/november ha fokus på innovasjon, endring og entreprenørskap for og i hele Haugesundregionen.

– En kombinasjon av viktig faglig input og inspirasjon til å strekke seg enda litt lengre i hverdagen etterpå, sier daglig leder i Fikse Næringsutvikling og styremedlem i Næringsforeningen, Asbjørn Moe.

Han skal stå bak workshopen «Små bedrifter – Store verdier» i Skakkesenteret i Etne under denne uka.

– Småbedrifter står for en svært stor del av verdiskapingen i regionen, både i form av antall bedrifter, omsetning og arbeidsplasser, men hver for seg blir de ofte små og litt usynlige. På dette arrangementet skal deltakerne være med å påvirke sin egen fremtid, og vi som arrangør skal gå fra dette møtet og vite hva som er viktig for at bedriftene skal lykkes og hva vi og andre kan gjøre for å bidra til dette, sier daglig leder i Fikse, Asbjørn Moe.

– Hvordan kan Nyskapingsuka være med og løfte regionen vår i fremtiden?

– Det er litt vanskelig å si, men man kan snu på det og si at det ville vært sakte avvikling å ikke jobbe med nyskaping.

Moe sier videre at det er like viktig for folk fra Etne, Vindafjord og ellers i distriktene som alle andre å involvere seg i nyskapingsarbeid.

Det har vi også kultur og historie for å gjøre i næringslivet vårt, men vi har vel gjerne litt høy terskel for bruk av begrep som nyskaping, forskning, innovasjon osv.

 Nyskapingsukas målgrupper er studenter, investorer, startups, bedrifter og offentlige virksomheter i hele Haugesundregionen, og vil være en ny arena og møteplass hvor man kan utveksle kunnskap, dele nyskapende ideer og knytte nye kontakter.

– I ukas program vil alle i målgruppene finne arrangementer de vil finne interessant, samtidig som deltakerne under og mellom de ulike arrangementene vil møte andre mennesker som også er opptatt av nyskaping, sier Inger  Haavik i Haugaland Vekst, som står bak Nyskapingsuka. Marius Selsø Håkonsen, en av initiativtakerne bak Gründerloftet i Haugesund, er engasjert som koordinator for Nyskapingsuka.