We have a dream...

27.09.2018
For 10 år siden lagde vi ny visjon. Vi har aldri vært nærmere, skriver Egil Severeide i ukens HA-kronikk
 

For 10 år siden satte vi Næringsforeningens nye visjon:

«Vi skal bygge Vestlandets knutepunkt».

Tåkeprat, synes kanskje du.

En visjon er en framtidsdrøm. Et slags Tir n`a Noir, som ligger langt der fremme og lokker. Den skal inspirere, og gi organisasjonen eller bedriften et mål å jobbe mot.

Vår visjon var tuftet på drømmen om et sterkt Vestland, der Haugalandet og Sunnhordland er et strategisk midtpunkt mellom Stavanger og Bergen. Den bygger på realiseringen av tre gigantiske samferdselsprosjekter:

# Rogfast og Hordfast som binder sammen de tre regionene.

# E134, som nasjonal hovedferdselsåre mellom Oslo og Haugesund.

For 10 år siden var Rogfast og Hordfast noe man pratet om-som en mulighet. E134 lå det litt mer konkreter bak, men fortsatt var det langt fram.

Hvordan ser det ut i dag?

Rogfast er påbegynt. Den første salven ble sprengt i januar i år, og målet er å være ferdig i 2025. Da skal vi kunne kjøre gjennom verdens lengste undersjøiske tunnel (27 km) på fire felts motorvei, og bruke under timen mellom Stavanger og Haugesund.

Hordfast er et vei- og bruprosjekt som skal forbinde Sunnhordland med Bergens-halvøya. Her er det fortsatt en del beslutninger som skal tas, men i beste fall kan vi forvente byggestart i 2022 og ferdigstillelse i 2027. Da vil stordabuen kunne kjøre til Bergen på en times tid, de også.

E 134 er av Vegvesenet utpekt som den klart mest samfunnsøkonomisk lønnsomme veien mellom øst og vest. Det jobbes kontinuerlig med prosjekter på begge siden av høgfjellet, og veien blir stadig bedre og kortere. Vi håper på byggestart for det første «fjellprosjektet»- tunnel mellom Seljestad og Røldal i 2021/22, og byggestart på tunnel over Haukeli i neste periode av Norsk Transportplan.

Å jobbe med samferdsel krever en kraftig dose stayerevne. Det er mange hindringer underveis, men vi har aldri vært nærmere enn nå.

Det neste tiåret

Går alt som vi håper, kan veldig mye være klart i løpet av det neste tiåret. Vi kan ha Rogfast og Hordfast på plass, og en nasjonal hovedferdselsåre som gjør at vi kan kjøre over Haukeli med mye større sikkerhet og fremkommelighet enn i dag.

Da er også fundamentet i visjonen på plass. Men bare så vidt…

Vi har et fantastisk utgangspunkt, fordi vi ligger midt i et felles bo og arbeidsmarked med nær 1 million mennesker som kan nås på under to og halv time (kjøreavstand Bergen-Stavanger. Kilde: Vegvesenet)

Men alt avhenger av om vi klarer å rigge regionen for en ny framtid.

Bedriftene våre er klare. Sammen med våre venner i Næringsforeningen i Stavanger-regionen gjennomførte vi en spørreundersøkelse i fjor som viste at over 94 prosent av bedriftene i nordfylket var positive til Rogfast.

Bare 3.4 prosent tror på en negativ effekt. Det forteller oss at næringslivet på Haugalandet ikke er redd for konkurranse!

Men vi trenger å bygge andre kraftfulle posisjoner for å være et knutepunkt når Rogfast-snora klippes om 7-8 år. Knutepunkter som kan gjøre denne regionen attraktiv for bedrifter, folk med kunnskap og kapital.

Flyplassen har en slik funksjon- og den er på plass etter mange år med usikkerhet. Avtalen mellom Avinor og vårt lokale eierselskap sikrer drift på Helganes i 20 år framover.

En konkurransedyktig havn er også fundamental for å utvikle en sterk region. Det er et eventyr å se hva Tore Gautesen og hans medarbeidere/styret i Karmsund havn har fått til de siste årene. Husøy er blitt en av landets største containerhavner, og synergiene til transportselskaper og flyplassen kan bli virkelig store.

Tilrettelegging av næringsområder er en nødvendighet for å trekke til oss nye bedrifter. Her synes vi regionen har jobbet godt over en lengre periode.

På Gismarvik ligger et av landets største industriområder- et steinkast fra Vestlandets hovedtrafikkåre E 39. Ennå venter vi på den store fisken, men strategisk er dette et område som ligger perfekt til for utvikling av ny og etablert industri i regionen. Det samme er tilfelle med Aksdal Næringspark.

Høgskolen på Vestlandet, som etter fusjonen med Bergen og Sogn og Fjordane har fått økt muskelkraft, er et viktig knutepunkt for kunnskapsdeling og innovasjon.

Vi er en sterk energiregion med Haugaland Kraft som motor, og har sterke og innovative bedrifter som Hydro Karmøy, Hydro Husnes og Eramet Sauda, som foredler energien til industrivarer.

Vi er Norges maritime hovedstad, bygget opp rundt sterke rederier og nasjonale institusjoner som Sjøfartsdirektoratet og Kystverket. Solstad Farstad med hovedkontor i Skudeneshavn er et av verdens største offshorerederier, og Knutsen OAS Shipping det tredje største rederiet i Norge.

Vi er landets tredje største eksportregion, og et knutepunkt i særklasse når det gjelder gass. Kårstø tar imot, foredler og eksporterer store mengder gass fra Nordsjøen til Europa, og fra Gassco på Bygnes styres gasstrømmene til kontinentet gjennom et omfattende rørledningsnett, også kalt «Europavegen til havs».

Vi har et aktivt reiseliv, som gjennom god merkevarebygging trekker stadig flere turister og cruiseskip til regionen, og som er en pådriver til å realisere store prosjekter som Vikingland og Fjord Motorpark.

Vi har store, verdensledende leverandørbedrifter til olje- og gassindustrien, som Kværner og Aibel, og en underskog av underleverandører med høyt utviklet kompetanse. Mange av dem er også godt posisjonert i fornybarmarkedet og har kunnskap og teknologi som utlandet etterspør.

Vi har mange ambisiøse IT-bedrifter med Hatteland og Omega i spissen, som ikke er redd for å ta steget ut av regionen og konkurrere på det internasjonale markedet.

Og sist, men ikke minst: Vi har et blomstrende kultur- og idrettsmiljø som produserer lag og talenter som hevder seg på internasjonale arenaer.

Legge til rette

Utfordringen er å legge til rette for at disse miljøene skal kunne utvikle seg, og gjøre Haugalandet og Sunnhordland til et godt sted å bo, jobbe og vokse opp.

Til det trenger vi politiske ledere som tør tenke stort og se lengre enn egne kommunegrenser, og som evner å legge forholdene til rette for vekst og nyskapning.

De store infrastrukturprosjektene jeg har nevnt skaper store muligheter for økt samarbeid og utvikling på Vestlandet. Vår drøm er at Haugalandet og Sunnhordland skal bli et attraktivt, strategisk midtpunkt på Sør Vestlandet det neste tiåret. Attraktivitet blir framtidens aktivum.

Vi har 1500 sterke og utålmodige bedrifter i ryggen. Vi bærer på en drøm.

Vi har aldri vært nærmere…
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland