DeepWell i rute

27.11.2009
Martha Kold Bakkevig og DeepWell måtte skaffe 100 nye medarbeidere på et halvt år. Nå er 80 på plass og alt er i rute.

- Vi har bitt negler av og til, men rekrutteringen har gått etter planen. Vi er allerede i gang på Snorre-plattformene og 1. desember skal vi starte opp på Statfjord. Alt har gått bra hittil, forteller DeepWell-direktøren.
29. mai i år kom meldingen om at det lille Haugesund-selskapet med base på Husøy hadde inngått en rammekontrakt med StatoilHydro mange ganger større enn selskapets omsetning. Kontrakten gjadt leveranse av brønnservice/ wireline arbeid på Statfjord A, B og C, Snorre
A og B samt Sleipner A og B. Selskapet beregner verdien til en halv milliard kroner
Kontrakten kom i grevens tid. Over 50 millioner kroner har DeepWell svidd av
i produktutvikling de siste årene. Selskapet har hatt klokketro på en teknologisk
plattform som er annerledes enn konkurrentenes.
Men hadde ikke Statoil funnet løsningen – og prisen- interessant, måtte Deep- Well ha snudd på fl isa.
- Det var et enten eller, sier Martha Kold Bakkevig. – Vi måtte tenkte helt nytt hvis vi
ikke hadde fått den kontrakten. Det koster å være i front på innovasjon. Men dette er
gjennombruddet vårt, og nå skal vi bevise at vi kan.

Sidan da har jobben med å rekruttere hundre nye medarbeidere hatt høy prioritet.
. Da Jobb & Næring intervjuet Kold Bakkevig og HR-manager Bente Fahl-Larsen i sommer var resepten klar:
Vi ønsker å framstille DeepWell som et ungt, annerledes selskap med en ”personlig”
stil, store muligheter for å påvirke og sterk forankring i egne kjerneverdier.
- Kjerneverdiene er safety, service og sense of ownership. De skal gjennomsyre alt vi
gjør og gi våre ansatte et eierskap til jobben og selskapet.

Nå er de altså nesten i mål. Prosessen har gått greit, og nå har DeepWell trimmet troppene. Nå er det å levere som gjenstår…
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland