Næringsforeningen tar et miljøsteg

11.06.2020
Næringsforeningen Haugalandet tegnet nylig avtale med Trefadder. Her får leder av Næringsforeningen, Bernt Jæger, overlevert avtalebeviset av Anders Kristiansen.
«10 minutes»- aktuelle Anders Kristiansen i Trefadder, ønsker NH velkommen på laget.
-Vi føler vi traff markedet med et riktig produkt til riktig tid. Noe av forklaringen kan ligge i at vi etter lanseringen fikk mange kunder fra flere kjente nasjonale selskaper. Trefadder har en definert målgruppe på 100.000 bedrifter, så vi var godt i gang med å bygge opp et sterkt salg og markedsføringsapparatet da Corona krisen inntraff, sier daglig leder og grunder i Trefadder, Anders Kristiansen. Han vil fortelle om sine erfaringer på «10 minutes» arrangementet  torsdag 18. juni i Festivitetets foaje.

Trefadder AS er et lokalt grùnderselskap som tilbyr bedrifter å bli klimanøytrale på ansatt eller virksomhetsnivå gjennom at de kartlegger bedrifters klimautslipp, og planter trær tilsvarende utslippet

Et norsk grantre binder ca. 2 tonn co2 i løpet av sin levetid. I Norge er det beregnet at en person slipper ut 10 CO2 hvert år. Trefadder planter da 5 trær pr. ansatt for at bedriften skal være karbonnøytral på ansatt-nivå.

Næringsforeningen Haugalandet tegnet nylig avtale med Trefadder. -Vi ser frem til å samarbeide med Trefadder og håper også at næringslivet på Haugalandet ser nytten av å ha et enda sterkere fokus på miljø og utslipp. Vi vet også at dette er et økende krav i anbudsrunder fremover, så et økt miljøfokus vil også gi økt konkurransekraft i fremtiden, sier adm.dir i Næringsforeningen Haugalandet, Bernt Jæger.

-Næringsforeningen tar nå et viktig miljøsteg og som en viktig regional ledestjerne og meningsbærer er dette stor anerkjennelse og støtte til Trefadder og konseptet rundt norsk klimaskog nå trenger for å gjenvinne momentet, sier Kristiansen.

Stortinget har bestemt at Norge skal være klimanøytralt innen 2030, og store deler av næringslivet deler denne målsetningen. Dette har en større kostnad som betyr at bedrifter allerede nå må komme i gang med klimaavtrykk kartlegging og å få redusert klimautslipp. Bedrifter kan eksempelvis redusere sitt klimaavtrykk ved å legge om til grønnere produksjon og ha miljøvennlige løsninger på bygg og transport. Likevel vil de fleste bedrifter ha negativt klimaavtrykk og dette må CO2 kompenseres for å være en klimanøytral virksomhet, ifølge Kristiansen.  -Vi håper flere lokale bedrifter vil følge i Næringsforeningen sitt klimafotspor og bli klimanøytral med «kortreist norsk karbonfangst».

Bedriftene som inngår en avtale med Trefadder mottar et karbonnøytralt sertifikat av Trefadder som kan benyttes opp mot kunder og samarbeidspartnere. All karbonfangst skjer regionalt på Hagalid gård i Hjelmeland kommune. Trefadder plantet 14.000 trær i fjor og planter nå hele 50.000 trær hvor disse til sammen vil binde over 128.000 tonn CO2 tilsvarende det årlige utslippet til nesten 13.000 personer.

Trefadder er i ferd med å bli kjent i Norge . Takket være de første lokale kundene i fjor og starthjelp fra aktører som Rogaland Ressurssenter og Haugaland Vekst fikk vi en «flying start» som gav oss trolig akkurat nok høydemetre til å unngå krasjlanding da krisen kom: jeg ser frem til å fortelle hele historien på «10 minutes», avslutter en smilende Kristiansen.

Påmelding og mer info om «10 minutes» 18. juni finner du her.

Bilde under: Trefadder-teamet Anders Kristiansen og Erik Raneid i H90 lokalene i Haraldsgaten. 

 

 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund