- Omstilling har alltid vært viktig for oss!

30.03.2021
Fra venstre Geir Ivar Seime (adm. dir. for PDS Protek AS og PDS Mecan AS), Terje Øverland (konsernrådgiver), Morten Langeland (adm.dir. for PDS Consult) og Glenn Kolberg (adm. dir. for PDS Arkitekt)
Nå satser PDS-selskapene på nye spennende oppdrag som totalleverandør.
PDS har nettopp passert 30 år. Det ble feiret med boller og brus i 24/7 Bygget i Haugesund - helt i tråd med smitteverntiltakene. Selvsagt hadde alle involverte fortjent en større feiring. For det er et litt av et eventyr de unge ingeniørene med bakgrunn fra HMV satte i gang 8. mars 1991. Nå satser PDS-selskapene på nye spennende oppdrag som totalleverandør.

Hva vil det egentlig si å være omstillingsdyktig?

Det er nok mange bedriftsledere som går og kverner på slike tanker om dagene. For ikke bare har koronakri-sen fått fart på den digitale utviklingen. I tillegg er vi langt inne i det grønne skiftet der det haster å kom-me seg opp på karusellen. For PDS har det handlet om omstilling i 30 år og de er absolutt dypt involvert i det grønne skiftet.

- Omstilling er en viktig del av historien vår og er noe vi jobber med hver eneste dag. 2020 ble også et nytt år i omstillingens tegn. Ikke minst har alle våre selskaper fått brynt seg på å videreutvikle gode digitale løsninger i rekordfart. Plutselig satt de fleste av oss på hjemmekontor - noe vi ikke hadde spe-sielt mye erfaring med fra før, sier Terje Øverland, konserndirektør for PDS Gruppen helt frem til nyttår 2021 og nå med tittel som konsernrådgiver.

 

Lys fremtid


Usikre tider innen olje- og gassmarkedet og mye reisevirksomhet på HMV (nå Aibel) var to av grunne-ne til at en liten gruppe ingeniører på HMV (nå Aibel) sa opp jobbene sine for å starte sitt eget, uavhengige ingeniørselskap i 1991. Oppstarten skjedde formelt på et møterom på Ungdomsherberget i Haugesund.

- De første tre årene var alle utleid som konsulenter, men fra 1994 ble det etablert et kontor i en leilighet på Risøy slik at vi hadde en base, minnes Terje Øver-land som har vært med helt fra starten. PDS har gjennomgått store endringer og vekst disse 30 årene, og ikke minst organisasjonsmessig har det skjedd mye. I dag er PDS morselskapet i PDS Gruppen som består av 7 forskjellige selskaper, hvor: PDS Protek AS, PDS Mecan AS, PDS Arkitekt AS og PDS Consult er de største driftselskapene. Totalt har selskapene 130 medarbeidere. 2020 var annerledesåret også for selskapene i PDS-gruppen. Permitteringer har vært uunngåelig i noen av selskapene, mens andre har klart seg greit.

- Til tross for pandemien har vi hatt mange spennende pro-sjekter å arbeide med, og vi havnet på plussiden også i 2020 for Gruppen sett under ett. Vi er involvert både i havbruk og offshorevind og vi ser tydelige signaler på at de geografiske grensene viskes ut og oppdragsgivere etterspør vår kompe-tanse over hele Norge. Vi forventer mange nye prosjekter og kunderelasjoner i årene fremover, sier Øverland.

 

24/7 Bygget


Prosject & Design Service (PDS) AS holdt i mange år til på Kvalamarka der de i 1997 bygget et eget kontorbygg med kontorer og 6 leiligheter for utleie. I tillegg leide de kontor-lokaler på en naboadresse i flere år. Herfra bygget selskapet stein på stein. I 1998 flyttet eierne hele virksomheten over i et nytt selskap, PDS Protek. Takket være rammeavtaler med Aibel, Statoil/Equinor, Gassco og Wintershal og etablering av egen avdeling for arkitekttjenester, fikk selskapet stadig flere folk på lønningslisten.

Lokalene på Kvalamarka ble utover på 2000-tallet trangere og trangere, og PDS begynte å se som om etter noe nytt. I 2018 ble det da endelig flytting til 24/7 Bygget på Rossabø. Et bygg som PDS selv tok initiativ til, tegnet og prosjekterte, men som ble realisert av eiendomsutvikler John Gilbert Helgeland. Her har PDS Gruppen ca. 35 kontorarbeids-plasser til disposisjon som hovedkvarter for de sju selskapene i gruppen.

- Vi har fått svært gode lokaler med helt ypperlig beliggenhet og 24/7 Bygget har utvilsomt gitt oss de synergiene vi håpet på. Her har vi gode, moderne og teknisk godt utstyrte møtelokaler i etasjen vi holder til i, samt en større, felles konferansesal i ankomstetasjen. Forhåpentligvis vil det blir mer aktivitet her etter hvert som korona-pandemien flater ut, sier Kjersti Thorsen som er HR leder i PDS Gruppen.


Satser som totalleverandør


De siste årene har PDS satset som totalleverandør og er rigget til å ta på seg store oppdrag.

Hvorfor er denne satsingen viktig for dere?

- One shop – one stop. Vi kan ta ansvar for hele prosjektforløpet fra skissestadiet til overlevering og igangkjøring. Fordelen for kunden er at de trenger minimalt med oppfølging og bruk av egne ressurser og dette er selvfølgelig kosteffektivt for kunden.For PDS er fordelen at vi har kontroll med alle prosessene i prosjektet og kan minimalisere bruken av underleverandører, sier Øverland som mener spesielt samspillet mellom selskapene er den store styrken.

- For eksempel kan vi tilby arealutredning gjennom PDS Arkitekt, prosjektering gjennom PDS Protek og fabrikasjon og installasjon gjennom PDS Mecan. I tillegg kan PDS Consult tilby ressurser innen både prosjektledelse og prosjektadministrasjon. Selv om ønske er å styrke totalleverandørsegmentet er alle selskapene uavhengige AS’er som jobber for prosjekter innenfor egne spesialiserte fagområder. I mange tilfeller må det enkelte selskap konkurrere på lik linje med andre eksterne i forespørsler fra et søsterselskap i PDS, sier Adm dir Geir Ivar Seime som leder for tiden to av selskapene i PDS Gruppen.

Jobb & næring
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund