- Vil påvirke flytrafikken

23.12.2021
Kommersiell leder Pål Visnes (t.v.) sammen med tidligere økonomisjef Deanne Kvammen  og flyplassjef Tore Lillenes.(Arkivfoto)
To av tre bedrifter tror at bruk av videokonferanser vil påvirke reisevirksomheten i større eller svært stor grad. -Det har vi tatt høyde for, sier flyplassledelsen.
I medlemsundersøkelsen som Næringsforeningen har gjennomført senhøstes, er spørsmål knyttet til bedrifters reisevirksomhet en viktig bit.  

Her er hovedkonklusjonene:
  • Over 70 prosent har et årlig reiseforbruk på mindre enn 250.000 kroner i et normalår. En av ti bedrifter reiser for over en million i året.
  • 45,5 prosent av bedriftene venter en økning eller tilnærmet lik bruk av reisepenger innenlands i forhold til 2019, mens 44,4 prosent venter en reduksjon.
  • Knapt fire av ti bedrifter regner med å bruke like mye penger på innenlandsreiser i 2022 som i 2019, mens 10 prosent er usikre på reiseaktiviteten neste år.
  • Knapt halvparten av bedriftene regner med omtrent lik reisevirksomhet utenlands som i 2019, mens bare rundt fem prosent venter økning.
  • To av tre bedrifter tror at bruk av videokonferanser vil påvirke reisevirksomheten i større eller svært stor grad.

Kommersiell leder Pål Visnes ved Haugesund Lufthavn er ikke overrasket over svarene i medlemsundersøkelsen.

-Vi står overfor en strukturell endring, der erfaringene fra pandemien i lang tid framover vil prege arbeidslivet. Videokonferanser og lignende påvirker reisemønsteret, og vil i utgangspunktet redusere behovet for fly. Vi har lagt opp til et trafikkgrunnlag neste år på et sted mellom 75-80 prosent av 2019, som var et normalår for oss. Men vi har gjennom pandemien tatt ned kostnadene og driver effektivt, så dette er et nivå vi skal kunne klare oss på, sier Visnes.

Visnes tror spennende utviklingstrekk i regionen kan påvirke framtidsbildet for flyplassen. Aibel, Aker og andre store bedrifter er i godt gjenge, og det skjer mye i næringslivet som bærer bud om økt aktivitet.

-Det kan i sin tur forsterke behovet for reiser. Flyplassen er en nøkkelfaktor for å få denne aktiviteten til å fungere, sier Visnes, som er i tett kontakt med  flyselskapene om utvikling av nye flyruter. Han gleder seg stort over Widerøes suksess med rute til Bergen, som nå er oppe i fem turer per dag.

-Det at folk kan starte reisen på Helganes og komme seg ut i verden via Bergen, er med på å øke relevansen til Haugesund Lufthavn. Det ser også bra ut for chartertilbud til sommeren, sier den kommersielle lederen.

Han innrømmer at det er en tøff jobb å se inn glasskula, med pandemispøkelset hengende over seg. Forretningsplaner må stadig revurderes, og den siste nedstengningen kom svært raskt. Likevel er erfaringen at flypassasjerene raskt kommer tilbake så snart smittervernsrestriksjonene letter.
 
Samferdsel
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund