Bærekraftkonferanse med fokus på 'grønne muligheter'

27.06.2022
Forretningsutvikler i Rogaland Ressurssenter, Ineke de Rezende. Foto: Aleksandar Nenad Zecevic.
-En bedrifts avfall kan bli en annen bedrifts gull, sier Ineke de Rezende
82% av bedriftsledere på Haugalandet ser forretningsmuligheter i det grønne skiftet, ifølge en undersøkelse gjennomført av Næringsforeningen.

Forretningsutvikler i Rogaland Ressurssenter, Ineke de Rezende, mener bedrifter må samarbeide for å realisere disse mulighetene.

-Det er viktig at vi legger til rette for tett samarbeid om bærekraft. Derfor inviterer vi sammen med blant annet Næringsforeningen, til Bærekraftskonferansen 28. september under nyskapningsuka, sier hun.

De Rezende er medlem i Næringsforeningens ressursgruppe Grønn lønnsomhet, som blant annet har bidratt med å kartlegge i hvilken grad bedrifter på Haugalandet har kommet i gang med bærekraftig omstilling.
   

Sammen om grønne muligheter


I undersøkelsen gjennomført tidligere i år kommer det frem at bedrifter i økende grad tar grep for å levere varer og tjenester i tråd med FNs bærekraftsmål; verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

På spørsmål om hvilket forhold virksomheten har til FNs bærekraftsmål svarte kun 4,3% at de ikke hadde kjennskap til målene – en nedgang på 5% siden i fjor. 167 respondenter deltok på undersøkelsen.

I følge De Rezende blir Bærekraftkonferansen arrangert med bærekraftsmål nr 17 «Samarbeid for å nå målene» som et overordnet tema.

-Temaet for dagen er «sammen om grønne muligheter». For å utforske mulighetene sammen er vi avhengige av nøkkelaktører som spiller sammen. Vi går bredt ut og oppfordrer alle til å delta, sier hun.

Disse satsingsområdene har bedriftene De Rezende er tydelig på at arbeidet med bærekraft må forankres i virksomhetens strategi og forretningsmodell. Hun ser positive tendenser i tallene fra Næringsforeningens medlemmer.

Av respondentene i undersøkelsen har 36,6% en bærekraftstrategi og 32,2% har en bærekraftstrategi under utarbeiding.

På spørsmål om hvilke områder bedriften har konkrete planer innenfor kommer det frem at bærekraftig innovasjon, fornybar energi, avfallshåndtering og miljøteknologi er satsingsområder for en del bedrifter.

Sammenlignet med i fjor er det også en 10% økning i bedrifter som har konkrete planer tilknyttet sirkulærøkonomi.

-Det understreker hvor viktig det er å utforske mulighetene som finnes mellom organisasjoner. En bedrifts avfall kan bli en annen bedrifts gull. Her er det mye å hente, spesielt med tanke på de høye råvareprisene og energiprisene vi opplever, forklarer de Rezende.
 
Sammenlignet med i fjor er det i tillegg en 10% økning i respondenter som venter ny regulering. 14% flere enn i fjor oppga også at å tiltrekke/beholde ansatte er et motiv.
 

I tillegg til å utforske mulighetene i samarbeid mellom organisasjoner blir det også faglig påfyll på bærekraftskonferansen.

-For å lykkes som region må vi bygge kompetanse her. Det er ikke lett å utforske mulighetene hvis vi ikke kan nok om temaet. Derfor skal vi ta for oss det grønne skiftet fra både et makro- og mikroperspektiv, avslutter de Rezende.

Påmelding og mer informasjon om konferansen kommer.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund