Digital Veikonferanse med rekordpåmelding!

06.04.2021
Komite Veikonferansen. Siste avsjekk før den store dagen.Bilde oppe fra venstre, Øyvind Halleraker (Hordfast AS), Tormod Karlsen (Haugaland Vekst), Tormod Andreassen (Næringforeningen i Stavangerregionen), Vidar Vorra (Haugaland Vekst), Rita Leinan (Haugaland Vekst), Sigurd Ur (NHO Rogaland),og Bernt Jæger (Næringsforeningen Haugalandet). Pål Kårbø (AS Haukeliveien) var ikke til stede da bildet ble tatt) 
Veikonferansen 8. april setter søkelyset på prosjektene som er «glemt» i NTP.
Nylig ble forslag til NTP (Norsk Transportplan) lagt frem, og arrangørene av konferansen er naturlig nok opptatt av å bruke denne viktige arenaen til å sikre gjennomslag for prosjektene denne regionen har prioritert som viktigst.

Årets konferanse har allerede satt rekord med tanke på påmelding; Nær 300 deltakere vil følge konferansen torsdag 8. april fra kl.13.00 til kl.15.00. Arrangører av konferansen er Haugaland Vekst, Næringsforeningene i Stavanger, Bergen og Haugalandet, NHO- Rogaland, Haukeliveien AS, og Hordfast AS.

-Veikonferansen er viktig i forhold til beslutninger fra Regjeringen og Stortinget om våre viktige Europaveier, E134 og E39. Dette er nasjonale transportkorridorer som binder sammen Vestlandet sammen og der Vestlandet bindes mer effektivt sammen mot Østlandet. De to Europaveiene er også sentrale i forhold til nasjonal verdiskaping, sysselsetting og bosetting, sier Vidar Vorraa, Haugaland Vekst, prosjektleder for konferansen.

-Utkastet til NTP ser lovende ut med tanke på tunnel Seljestad- Røldal, Husøyveien, og ikke minst Hordfast, men klart vi savner lovnader knyttet til strekningen Bakka – Solheim, Bokn – Stord, og ikke minst den neste tunnelen over Haukelifjell. Vi kommer til å sette ekstra fokus på dette denne dagen, sier adm.dir i Næringsforeningen, Bernt Jæger.

Her kan du se programmet og melde deg på  

Oversikt over aktører som deltar:
-Samferdselsminister Knut Arild Hareide (Krf)
-Leder i Stortingskomiteen for samferdsel, Helge Orten (H)
-Nestleder i Stortingskomiteen for samferdsel, Bård Hoksrud (Frp)
-Stortingsrepresentantene Øystein L. Hansen (Ap), Terje Halleland (Frp), Egil Knutsen (Ap), Sverre Myrli (Ap), Bengt Fasteraune (Sp) og Solveig Abrahamsen (H)
-Fylkesordførerne i Rogaland, Vestland og Vestfold og Telemark
-Hordfast-leder Øyvind Halleraker utfordrer dem som kjemper for E39 – og dem som vedtar NTP
-E134 Haukelivegen-leder Pål Kårbø, utfordrer dem som kjemper for E134 – og dem som vedtar NTP
-Hva er fakta om næringstrafikk på de viktigste veiene mellom vest og øst? Helge Ytreland fra Rogaland fylkeskommune gir oss de viktigste funnene fra Transportøkonomisk analyse
-Bernt Jæger i Næringsforeningen Haugalandet har snakket med engasjerte aktører fra næringslivet i regionen (video)


 
Samferdsel
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund