Driftsmessig tøft 2021 for Westcon

29.06.2022
...men samlet godt årsresultat. Slik ble resultatet for 4 av de største selskapet i Westcon-konsernet
Westcon konsernet har vært igjennom et relativt tøft 2021, driftsmessig. Pandemien førte til perioder med redusert aktivitet for Westcon Group i 2021, og omsetningen endte noe ned i forhold til året før. Driftsresultatet sank fra 292 millioner til -29 millioner i 2021. 
  
I en pressemelding skriver Westcon at omsetningen i konsernet endte på 2,25 milliarder kroner i 2021, mot 2,49 milliarder kroner i 2020.

- Tiltakene for å redusere spredningen av covid-19 førte til noe redusert aktivitet gjennom året. Takket være solid innsats fra våre ansatte, kunder og leverandører lykkes vi med å tilpasse oss fortløpende til de endrede rammebetingelsene på en god måte. Pandemien satt sitt preg blant annet i form av forstyrrelser i verdikjeden, og vi har opplevd forsinkelser på flere av våre prosjekter, sier Jarle Sørhaug, Daglig leder i Westcon Group i pressemeldingen.

- I tillegg så får vi nå andre utfordringer med krigen mellom Russland og Ukraina, med uforutsigbarhet på priser og levering av varer og tjenester, fortsetter han.

Westcon, som har hovedkontor i Ølensvåg, har i mange år vært en av de største arbeidsgiverne på Haugalandet. Konsernet sysselsatte 850 årsverk i 2021. 

- Uavhengig av konjunkturer og markedsutvikling har vi gjennom flere år investert mye i å tiltrekke oss, og holde på, kompetanse, i tillegg til å utvikle ny kompetanse gjennom eksempelvis lærlingordninger. Denne langsiktige tilnærmingen ser vi resultater av i et utfordrende fjorår, sier Sørhaug.

2021 har vært et utfordrende år som totalt gir konsernet et driftsunderskudd på 29 millioner, men salget av SEAM AS til oppkjøpsfondet Longship II i mars 2021 gir selskapet et meget godt årsresultat.
 
4 av de største selskapene i konsernet og deres resultater for 2021:
 
  • Westcon Yards: Driftsinntektene på 1,7 milliarder kroner og årsresultatet på underskudd 14 millioner i 2021.
  • Westcon Power & Automation (WPA): Driftsinntekter på 205 millioner kroner og årsresultatet på overskudd 19 millioner i 2021. (Installasjonsdelen som ble igjen i Westcon etter salg av SEAM)
  • Westcon Løfteteknikk: Driftsinntekter på 238 millioner kroner og årsresultatet på overskudd
  •  9,6 millioner i 2021.
  • Westcon Geo: Driftsinntekter på 258 millioner kroner og årsresultatet på underskudd 14 millioner.
 

Markedsmuligheter innen elektrifisering og grønne løsninger 


Sørhaug vurderer fremtidsmulighetene innenfor oljesektoren som utfordrende, men ser store markedsmuligheter innen elektrifisering og grønne løsninger i flere av konsernets markedsområder. Han ser på de neste fem årene som en spennende tid for Westcon, med store teknologiske skift og satsninger i maritim- og energisektor som potensielt kan åpne opp for flere pioner-prosjekter for datterselskapene.

- Vi har i alle år ligget i forkant av utviklingen ved å være tidlig ute med hybridisering og deretter elektrifisering av skip. Vi leverte verdens første hydrogenferje MF Hydra i fjor og den ble av Skipsrevyen kåret til «Ship of the Year 2021». Vi har startet på store hybridiseringsombygninger på 4 store ferjer i løpet av 2021, så vi styrker stadig vår posisjon innen det grønne skiftet i maritim sektor.


 Adm. dir i Westcon, Øystein Matre viser adm. dir i Næringsforeningen rundt på verftet i ølensvåg. Til venstre: Markedskoordinator i Westcon, Jorunn Matre Stople.

En hyppig omtalt nyhetssak har også vært Westcon Yards gående rettstvist med Prosafe Rigs, i forbindelse med sluttoppgjøret av riggen Safe Scandinavia. Westcon Yards ble av Gulating lagmannsrett frifunnet og Prosafe ble dømt til å betale opprinnelig krav, med tillegg for renter og saksomkostninger. Prosafe anket dommen inn for Høyesterett den 15. mai 2021. Ankeutvalget i Høyesterett avviste anken den 27. august 2021 og dommen ble dermed rettskraftig.

- Vi er fornøyde med at vi nådde frem med vårt syn i lagmannsretten og at vi nå etter mange år endelig kunne sette et punktum for denne saken, sier Sørhaug.

 
Industri
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund