Gratis kompetanseutvikling!

22.03.2021
Bernt Skandsen fra BI oppfordrer ansatte fra olje-, gass- og leverandørindustrien til å søke (foto: privat)
 
BI er klar med nettbaserte kostnadsfrie kurs for olje- gass og leverandørindustrien.
 
Kurset er en del av samarbeidet mellom BI og Kompetanse Norge. - og har som mål å bidra til kompetanseutvikling  innenfor utvalgte bransjer, slik at ansatte kan takle omstillinger og være bedre rustet for morgendagens arbeidsliv.

Sirkulær økonomi og konkurransekraft
I dette aktuelle nettbaserte kurset vil en få bedre kunnskap om hvordan en øke virksomhetens konkurransekraft under skiftende rammebetingelser;
Hvilken styringsmodell er riktig for virksomheter i en verden med begrensede ressurser? Hvilke endringer og tiltak bør gjennomføres og hvem kan bidra? Hvordan kan sirkulær økonomisk logikk skape økonomiske muligheter? Disse og flere spørsmål vil bli omhandlet i kurset, som Handelshøyskolen BI tilbyr gratis gjennom  bransjeprogrammet for olje-, gass- og leverandørindustrien.

Kurset gir 2,5 studiepoeng og gjennomføres digitalt med nettsamlinger på gitte datoer. Oppstart er 14. april.

Her kan du lese mer om tilbudet:
https://www.bi.no/deltid/kompetanseheving-bransjeprogram/nettbasert-utdanningstilbud-for-olje-og-gassbransjen/
Utdanning
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund