Hvorfor, hvorfor, hvorfor?!

02.06.2022
Ingen avslapping før ting er igangsatt
Årets Veikonferanse ble arrangert i Tysværtunet denne uken. På programmet sto taleføre kvinner og menn fra Rogaland og Vestland, veiprosjektpådrivere og Statens Vegvesen, og i salen satt blant annet representanter fra næringslivet i regionen. Gjennom panelsamtaler og innlegg fikk tilhørerne status på veiprosjektene som har størst innvirkning her i regionen; E134 Bakka-Solheim, Seljestad-Røldal-Vågslid og Husøy, samt E39 Rogfast, Hordfast og Bokn-Stord.

Den gjennomgående tonen var at nå er det vår tur, etter mange års venting og prosjekter som er tatt inn og ut av Nasjonal Transportplan (NTP). Seljestad-tunnelen og deler av Bakka-Solheim ble tatt inn i NTP i fjor, men det er ikke lenge siden samferdselsministeren igjen truet med å omprioritere – denne gang på grunn av krigen i Ukraina.

Økt verdiskaping
Veidirektør i Statens Vegvesen, Ingrid Dahl Hovland, informerte om prioriteringsanbefalinger og modenhet på prosjekter. Deres innstilling er klar; E134 Seljestad-Røldal-Vågslid er modent og klar for igangsettelse, her venter en bare på et vedtak via en Stortingsproposisjon.

– Statens Vegvesen ønsker så kort tid som mulig mellom planlegging og bygging, sa Hovland, og fortalte at hele 90% av all varetransport her i Norge går på vei.

– Veiene er viktige for å utvikle landet. Det handler om verdiskaping og om å minimere avstanden til markedet i Europa. Dette er utrolig viktig!, presiserte hun.

Det blir enda mer vekst på vei fremover, og dersom næringslivet på vestlandet ikke skal sakke akterut må de allerede dårlige veistrekkene prioriteres nå. For lykkes ikke vestlandet, så lykkes ikke Norge, har blant annet statsminister Støre uttalt. Han viser selvsagt til all verdiskapingen som skjer i vår del av landet.

Presse på
Nå gjelder det å ikke hvile, men stadig presse på der vi kan. Samtidig må vi alle gjenta grunnene for hvorfor prosjektene som berører oss må gjennomføres snarest mulig; sikre industrien, konkurransekraften, bedre trafikksikkerheten og sørge for både tids- og kostnadsbesparelser.  

Historien har vist at vi ikke kan feire med kake og slappe av for tidlig. Prosjektene må først tas inn i statsbudsjettet, deretter fysisk igangsettes. Da kan vi endelig spise kake med begeistring! 

Veikonferansen ble arrangert i et samarbeid mellom Haugaland Vekst, E134, Hordfast, Næringsforeningen i Stavangerregionen, Bergen Næringsråd, Næringsforeningen Haugalandet, Stord Næringsråd, NHO Rogaland og Fikse Næringsforening.
 
Samferdsel
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund