Iverksett tiltak og søk støtte

20.10.2022
Daglig leder i ETA Energi, Frode Styve.
(VIDEO) Slik oppsummerer energirådgiveren grepene bedrifter kan ta
Se video nederst i saken

I strømstøtteordningen som ble lansert i september legger regjeringen opp til at bedrifter kan søke fra 25% støtte på strøm over 70 øre. Dersom bedriften investerer i ENØK-tiltak blir det mulig å søke opptil 45% støtte.

-Det er for lite for sent, oppsummerer daglig leder i ETA Energi, Frode Styve på en PLUSS frokost i regi av Næringsforeningen.

Bedrifter med minst 3% strømintensitet – strømutgifter som utgjør 3% av omsetningen – vil kunne søke om støtten, som gjelder for de siste tre månedene i 2022.

Men ifølge Styve kan det se ut til at den dyreste perioden kan være bak oss – Prisene var jo tross alt langt høyere i august, påpeker han i innlegget sitt.

Han trekker frem en eksempelbedrift.

-De har gått fra 360 000 til 1 070 000 i energikostnader per år. En strømstøtte de neste månedene på 25% vil potensielt utgjør rundt 42 000 kroner – altså 3,9% av årets totale energikostnad, sier han.
 

Trangt i døra


Som rådgiver for bedrifter som ønsker å redusere energikostnadene sine har Styve hatt en travel høst. Han har tatt temperaturen i næringslivet underveis og tror det kan bli trangt i døra når det åpnes for å søke om støtte i november. Han oppfordrer alle som kvalifiserer til å søke.

-Ordningen er der for at den skal brukes, sier han.

Styve er tydelig på at det i tillegg bør gjøres grep for å unngå å havne i en sårbar situasjon i fremtiden.

-Det er viktig med kjappe, enkle grep for å spare strøm på kort sikt. I tillegg bør en jobbe for å oppnå en større grad av energifleksibilitet ved å kunne veksle mellom ulike typer energiformer – eksempelvis elektrisitet, gass, fjernvarme og bioenergi, sier han.

Styve oppsummerer grepene bedrifter kan ta i videoen under.

Energi
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund