Jeg misliker sterkt ordet NAVER!

06.12.2021
Les NAV-spalten fra næringslivsmagasinet Jobb & Næring
Jeg blir litt oppgitt og irritert når ordet ”Navere” brukes. Begrepet skal liksom forklare andre noe om en veldig stor gruppe mennesker. Det brukes både av politikere, media og på folkemunne. Men min opplevelse er at ingen av de som bruker begrepet legger noe godt, raust eller omtenksomt inn i det. Det insinuerer som oftest noe negativt – at det er noen som går å ”slenger” rundt og gjør ingenting av egen fri vilje, ”ligger på sofaen”, ”spiller hele natten” eller ”er de kanskje litt late”? ”De kunne nok vært i arbeid hvis de bare ville”? ”Det finnes jo ledige jobber”!? Det sies vel ikke direkte – men det er slik veldig mange av oss oppfatter meningen som legges i begrepet. Jeg kan selvfølgelig ikke garantere at dette ikke gjelder for en eneste en av de som får tjenester hos NAV – men det er absolutt ikke min erfaring!

Jeg har sagt det før – og jeg sier det igjen. Jeg har ikke truffet noen som på ekte ikke ønsker å jobbe å bidra i fellesskapet. Men for mange så kan det være en rekke utfordringer – både kjente og ukjente som er hinder på veien. Da er dette begrepet kun nedlatende og stigmatiserende å bruke, og det kan vel ikke være en ønskelig effekt her. Det er jo vanskelig nok å være utenfor arbeidslivet.

Mange ganger blandes begreper og tjenester veldig sammen når NAV omtales. Det er jammen ikke så rart – da spennet i NAV tjenestene er veldig bredt og stort. Akkurat derfor må vi tillate oss å nyansere mer når man skal diskutere og mene noe om ting i NAV systemet.

De aller fleste brukerne til NAV (med noen unntak) skal forhåpentligvis på ett eller annet tidspunkt vende tilbake i arbeid. Men ikke alle av dem er klare til å jobbe umiddelbart.

Men – veldig mange av våre arbeidssøkere er klar til å gå i arbeid. Altså er de friske – og har nok kompetanse til å gå direkte i arbeid dersom bedrifter skal ansette folk. Dette er stort sett de samme personene som de forskjellige bemanningsbyråene har på sine lister, og er de som også søker på jobber når arbeidsgivere lyser ut stillinger. Dette er også dem som vi i NAV formidler direkte til vanlige jobber når arbeidsgivere ringer oss. Oftest uten bruk av tiltak og virkemidler av noe slag. For mange av disse er det oftest arbeidsmarkedets svingninger som regulerer om det blir korte eller lange opphold ute av arbeid. Og i mindre arbeidsmarkeder som på Haugalandet, så kan slike perioder gjerne bli litt lengre enn i større arbeidsmarkeder.

Det er mer vanlig i Norge i dag å måtte være registrert på NAV for perioder.

Mange deler av arbeidsmarkedet vårt er prosjektbasert, og det er vanlig at folk bytter jobb mye oftere enn før. Det er også vanlig at folk med høyere utdanning er uten jobb i perioder. Nå er det jo mange flere av disse enn tidligere, da store deler av befolkningen nå tar høyere utdanning av forskjellig slag. Og utdanningene er ikke alltid rettet mot noe som arbeidsmarkedet trenger akkurat nå. Noen arbeidssøkere trenger kanskje påfyll av kompetanse for å komme ut igjen i arbeid – da er det ofte snakk om kurser, sertifiseringer, arbeidstrening i ny bransje eller lignende som skal til. Mens nå trenger kanskje mange et større løft som mer/ny utdanning, da yrket de har hatt er utgående, og de må vende seg mot helt nye typer arbeid.

Så har vi en del personer som er ute av arbeidslivet av helsemessige årsaker.

Dette er en mye mer kompleks gruppe å beskrive, så jeg skal ikke gå inn i alt her. Men også i denne gruppen er det mange som er svært kompetente, og som er ute av arbeid «kun» pga sykdom. Andre i denne gruppen har mer sammensatte utfordringer – altså at både kompetansemangel og sykdom holder dem ute av arbeid. Disse må ofte gjøre litt større grep i livene sine for å komme inn igjen i arbeidslivet.

Så har vi også en gruppe som innimellom er litt vanskelig – de har gjerne bra kompetanse, men de sliter kanskje litt mer sosialt og gjerne psykisk – og har ikke alltid funnet formen på hvordan de skal få seg til å fungere sammen med andre mennesker i forskjellige arbeidsmiljø. Disse vil trenge rause og gode arbeidsmiljøer – og kanskje lengre perioder med arbeidsutprøving for å finne en god balanse med arbeid og helse.

Jeg kunne skrevet mange sider opp og ned for å prøve å bidra til ett mer differensiert syn på folk som har bruk for tjenester hos NAV. Men håper dere allerede har skjønt hvor jeg vil. Det er ”folk flest”. Det kan plutselig være du eller meg som blir syk eller mister jobben. Bare se hva koronaepedemien gjorde med oss. Det er viktig å ha en mer respektfull og mer nyansert debatt når kompleksiteten og variasjonen på folk er så stor.

Så la ordet NAVER få ligge ubrukt på sofaen! Det ordet trenger vi ikke!

Det er nå min mening!
Jobb & næring
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund