Lederen: Lærdom på veien

01.11.2021
Les lederen til Bernt Jæger i Næringslivsmagasinet Jobb & Næring
Det føles godt! Endelig er vi tilbake til normalen i de fleste sektorer. Industrien på Haugalandet har full produksjon og bemanning. Bransjer som varehandel, bil, uteliv og hotell melder om høy etterspørsel etter deres varer eller tjenester.

Det eneste skåret i gleden må være at en rekke av disse aktørene ikke får tak i nok varer til sin produksjon i disse dager. Utelivsbransjen har også problemer med å få tak i arbeidskraft, da mange av de som var i bransjen har byttet «beite» under pandemien. Det er allikevel grunn til å tro at utfordringene knyttet til vareleveranser og bemanning, vil være av forbigående karakter, som etterdønninger av pandemien.

Derimot med positivt fortegn, kan en konstatere at en rekke forbedringer også er kommet ut av denne tiden; Mange er glade for at «Teams-epoken» er tonet ned, men en rekke møter vil også i fortsettelsen være mest tids-og kostnadsrasjonelle å gjennomføre digitalt. Ordningen med hjemmekontor vil nok også fortsette i en eller annen form (her strides de lærde). Et enkelt eksempel på forbedring er bestillingssystemer på restauranter med Qr-kode, som i alle fall jeg ser på som en sann befrielse…

I en av våre medlemsundersøkelser oppgav faktisk hele 46% av bedriftene at pandemien hadde ført til nye og forbedrede produkter eller tjenester. Digitalisering og automatisering var stikkordet som gikk igjen i svarene i undersøkelsen, og via slike grep blir vi sannsynligvis også mer kostnadseffektive og dermed bedre rustet til å vinne kontrakter.

En forsterket konkurransekraft er noe å glede seg over når en tenker tilbake på en krevende tid for oss alle.

Du kan lese hele utgaven av Jobb & Næring digitalt her.
Jobb & næring
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund