Ny kontrakt til Vassbakk & Stol

11.04.2023
Administrerende direktør Inge Jan Thorsen i Vassbakk & Stol er svært glad for tilliten de har fått til å gjennomføre dette spennende samferdselsprosjektet.
Kontrakten med Statens Vegvesen gjelder byggingen av E39 Hove-Osli og har en verdi på 378 millioner kroner
Vassbakk & Stol skal bygge ny motorvei i Rogaland, nærmere bestemt strekningen Hove-Oslo, E39 på Nord-Jæren. Kontrakten med Statens Vegvesen har en verdi på 378 millioner kroner. 

Prosjektet er første delstrekning i utbyggingen av ny E39 mellom Ålgård og Hove og en del av bymiljøpakken for Nord-Jæren.

Kontrakten inkluderer bygging av 2,7 km ny firefeltsvei med flere brukonstruksjoner, samt 1,5 km gang- og sykkelveg, noe lokalveger og samleveger. Prosjektet omfatter også støyskjerming, nytt dreneringsanlegg langs veien, utskifting av kryssende vann- og avløpsledninger, kabelarbeider, samt rehabilitering av en mindre strekning av Bråsteinskanalen. Prosjektet vil bli miljøsertifisert i henhold til det internasjonale sertifiseringsverktøyet BREEAM Infrastructure, med ambisjonen om å oppnå nivå «Very Good».

– Vi er svært glade for å få tilliten til å gjennomføre dette spennende samferdselsprosjektet. Dette er et viktig prosjekt for oss i Vassbakk & Stol og det passer godt til både vår kompetanse og gjennomføringskapasitet. Nå ser vi frem til å komme i gang med anleggsarbeidene til sommeren, sier Inge Jan Thorsen, adm.dir. i Vassbakk & Stol.

Anbudskonkurransen ble gjennomført som en konkurranse med forhandling, og Vassbakk & Stol scoret best både på pris og kvalitet. Anleggsarbeidene skal gjennomføres i totalentreprise og arbeidet med detaljprosjekteringen starter umiddelbart. Planlagt byggestart er sommeren 2023 med en forventet ferdigstillelse våren 2026.

Vassbakk & Stol er et heleid datterselskap av Skanska Norge AS, og vil også samarbeide med Skanskas anleggsregion Industri, bro og marine i gjennomføringen av kontraktsarbeidene.

Kontrakten på 378 millioner kroner inngår i ordrereserven for andre kvartal 2023.
Samferdsel
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund